Осигурување на воздушни летала

Каско осигурување на воздушни летала

Летањето може да биде непредвидливо. Погрижете се за каско осигурување на Вашето воздушно летало и за соодветно осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот на леталото кон трети лица.

Oсигурување на законска одговорност кон трети лица

Направете осигурување на вашите воздушни летала, како и осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот со леталото кон трети лица.