Осигурување на автомобили

Осигурување за лекување на повреди здобиени во сообраќајна незгода

Со ова осигурување по исклучително поволни услови си обезбедувате рехабилитација од повреди настанати при сообраќајна незгода.

автомобилска одговорност - AO

Осигурувањето од автомобилска одговорност е задолжителен вид осигурување, неопходно пред да се вклучите со возилото во сообраќај.

Каско осигурување

Обезбедете целосно осигурување за Вашето возило и не грижете се кој е причинител на штетата на Вашето возило.

Осигурување од авто-незгода

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе во годишната премија, обезбедете поголема сигурност за сите.

Зелена карта

За патување со Вашиот автомобил надвор од границите на државата, задолжително Ви е потребен документот ЗЕЛЕНА КАРТА.