вести

28. 6. 2017 По тенискиот турнир ТРИГЛАВ ТЕНИС УМАГ 2017 Во Скопје, на 23 јуни 2017 година, во спортска и опуштена атмосфера, во рамки на регионалните турнири на Групацијата Триглав, која стана горд спонзор на Croatia Open Umag, единствениот АТП турнир во р Во Скопје, на 23 јуни 2017 година, во спортска и опуштена атмосфера, во рамки на регионалните турнир ...
22. 6. 2017 По седницата на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав По стапувањето на сила на мандатот на петте членови на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, претставници на акционерите, тој орган на 21.06.2017 по прв пат одржа состанок во новиот состав. На о По стапувањето на сила на мандатот на петте членови на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, п ...
21. 6. 2017 Со Триглав Осигурување обезбедете целосно осигурување за Вашето возило Можност за квалитетна и ефикасна поправка на возилата оштетени од град со примена на новата, иновативна технологија PDR     Одберете ја осигурителната компанија и осигурувањето на автомобили кои Можност за квалитетна и ефикасна поправка на возилата оштетени од град со примена на новата, иновати ...
31. 5. 2017 По завршувањето на 42-рото собрание на акционери на Заваровалница Триглав Исплата на дивиденда од 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција   На 42-то собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на управата и Надзорниот о Исплата на дивиденда од 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција   На 42-то собрание ...
25. 5. 2017 Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна   Одборот на директори на Триглав Осигурвање АД, Скопје, н Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за скл ...
19. 5. 2017 Почетокот на годината во знак на пораст на премија и профитабилно работење Групацијата Триглав во првите три месеци од годинава работеше добро и во согласност со стратешките насоки. Нето добивката на Групацијата изнесуваше 22,3 милиони евра. Консолидираната бруто полисирана Групацијата Триглав во првите три месеци од годинава работеше добро и во согласност со стратешките н ...
5. 4. 2017 Групацијата работеше успешно,предложен износ на дивиденда од 2,5 евра Триглав Осигурување Скопје, водечка осигурителна компанија во 2016-та година, со фокус на иновативни премиум услуги   Работењето на Групацијата Триглав во 2016-та година беше успешно и во согласно Триглав Осигурување Скопје, водечка осигурителна компанија во 2016-та година, со фокус на иновативни ...
23. 3. 2017 Повеќе од 3.500 деца на Планица   Заваровалница Триглав и 37-та Триглав генерација на Планица   Денес, во Планица пристигнаа најдобрите ски-скокачи на светот,  да ги одмерат своите квалитети и да се обидат да се квалификува   Заваровалница Триглав и 37-та Триглав генерација на Планица   Денес, во Планица пристигна ...
6. 3. 2017 Подобрување на кредитниот рејтинг на »А«, раст на премија и добивка повисока од планираната Работењето на групацијата Триглав во 2016-та година беше во согласност со стратешките насоки, кои што се базираат на профитабилност и безбедност во работењето, како и на зачувување на финансиската ста Работењето на групацијата Триглав во 2016-та година беше во согласност со стратешките насоки, кои шт ...