вести

17. 11. 2017 Работењето на Триглав во согласност со годишниот план Триглав Осигурување Скопје – со стабилно и доверливо работење до добри резултати   Групацијата Триглав, овогодинешниот деветмесечен период го заврши со добивка пред оданочување во висина од 64,5 м Триглав Осигурување Скопје – со стабилно и доверливо работење до добри резултати   Групацијата Т ...
2. 11. 2017 Потврден одличен кредитен рејтинг A.M.Best го потврди кредитниот рејтинг „А“, со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кредитен рејтинг A.M. Best, во рамките на редовната годишна ревизија на Заваровалница Триглав и Позавар A.M.Best го потврди кредитниот рејтинг „А“, со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кре ...
27. 10. 2017 Влез на пазарот за осигурување на живот во Македонија По пензиското осигурување во Босна и Херцеговина, Групација Триглав отвора нова компанија за осигурување на живот во Македонија   По овогодинешниот влез на пазарот за пензиско осигурување во Босна По пензиското осигурување во Босна и Херцеговина, Групација Триглав отвора нова компанија за осигуру ...
26. 10. 2017 Заедно за поголема безбедност во сообраќајот   “БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА“   Во текот на септември и октомври оваа година, Триглав Осигурување, во рамките на проектот “Заедно за поголема безбедност во сообраќајот“, спроведе акција под наслов “Безбе   “БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА“   Во текот на септември и октомври оваа година, Триглав Осигурување, во р ...
17. 10. 2017 Барбара Смолникар стапи на функција член на Управа Врз основа на одлука на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, донесена на 17-ти август 2017 година, за член на Управата на друштвото беше именувана Барбара Смолникар. Оваа одлука денес стапува во Врз основа на одлука на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, донесена на 17-ти август 2017 год ...
13. 9. 2017 Назначен втор извршен директор во Триглав Осигурување Скопје Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 133-та седница, одржана на 29.08.2017 година, го назначи г. Рок Пивк за втор извршен директор на компанијата, со мандат од четири годи Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 133-та седница, одржана на 29.08.2 ...
12. 9. 2017 S&P ја потврдува бонитетната оценка “A” на Груапцијата Триглав Кредитен рејтинг со стабилна среднорочна прогноза   На 8 септември 2017 година, S&P Global Ratings ја потврди оценката “A” за долгорочен кредитен рејтинг и рејтинг за финансиска стабилност за Груп Кредитен рејтинг со стабилна среднорочна прогноза   На 8 септември 2017 година, S&P Global Ratin ...
18. 8. 2017 Финансиска стабилност, профитабилност и раст на премија на Групацијата Триглав Триглав Осигурување Скопје – фокусот на квалитет придонесе кон уште подобри резултати   Групацијата Триглав првата половина од оваа година ја заврши со добивка пред оданочување во висина од 42,4 м Триглав Осигурување Скопје – фокусот на квалитет придонесе кон уште подобри резултати   Групациј ...
18. 8. 2017 Промена во Управата на друштвото Надзорниот одбор на вчерашната седница се согласи со предлогот на претседателот на Управата на Заваровалница Триглав, кој ја именува Барбара Смолникар за нов член на Управата на друштвото, за мандате Надзорниот одбор на вчерашната седница се согласи со предлогот на претседателот на Управата на Зава ...