Пријавете се. Бесплатно!

Проверете го вашето знаење и дознајте колку сте подготвени да се соочите со секојдневните предизвици? Дознајте повеќе...

вести

26. 1. 2018 Триглав Осигурување објавува оглас за самостоен книговодител ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА - САМОСТОЕН КНИГОВОДИТЕЛ -   ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ ¨ Лиценца за овластен сметководител; ¨ Организациски способности ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА - САМОСТОЕН КНИГОВОДИТЕЛ -   ПОТРЕБНИ КВАЛИ ...
22. 12. 2017 Во 2018-та година планирана повисока добивка пред оданочување Деловен план на Групацијата Триглав за 2018-та година     Групацијата Триглав ги претстави плановите за 2018-та година. Групацијата планира добивка пред оданочување во висина помеѓу 80 и 90 мили Деловен план на Групацијата Триглав за 2018-та година     Групацијата Триглав ги претстави пла ...
1. 12. 2017 Триглав Осигурување Живот, нова компанија за осигурување на живот на македонскиот пазар Триглав Осигурување Живот, нова компанија за осигурување на живот на македонскиот пазар     На 1-ви декември, 2017-та година започнува со работа новата компанија за осигурување на живот, Тригл Триглав Осигурување Живот, нова компанија за осигурување на живот на македонскиот пазар     ...
17. 11. 2017 Работењето на Триглав во согласност со Триглав Осигурување Скопје – со стабилно и доверливо работење до добри резултати   Групацијата Триглав, овогодинешниот деветмесечен период го заврши со добивка пред оданочување во висина од 64,5 м Триглав Осигурување Скопје – со стабилно и доверливо работење до добри резултати   Групацијата Т ...
2. 11. 2017 Потврден одличен кредитен рејтинг A.M.Best го потврди кредитниот рејтинг „А“, со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кредитен рејтинг A.M. Best, во рамките на редовната годишна ревизија на Заваровалница Триглав и Позавар A.M.Best го потврди кредитниот рејтинг „А“, со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кре ...
27. 10. 2017 Влез на пазарот за осигурување на живот во Македонија По пензиското осигурување во Босна и Херцеговина, Групација Триглав отвора нова компанија за осигурување на живот во Македонија   По овогодинешниот влез на пазарот за пензиско осигурување во Босна По пензиското осигурување во Босна и Херцеговина, Групација Триглав отвора нова компанија за осигуру ...
26. 10. 2017 Заедно за поголема безбедност во сообраќајот   “БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА“   Во текот на септември и октомври оваа година, Триглав Осигурување, во рамките на проектот “Заедно за поголема безбедност во сообраќајот“, спроведе акција под наслов “Безбе   “БЕЗБЕДНИ ПРВАЧИЊА“   Во текот на септември и октомври оваа година, Триглав Осигурување, во р ...
17. 10. 2017 Барбара Смолникар стапи на функција член на Управа Врз основа на одлука на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, донесена на 17-ти август 2017 година, за член на Управата на друштвото беше именувана Барбара Смолникар. Оваа одлука денес стапува во Врз основа на одлука на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав, донесена на 17-ти август 2017 год ...
13. 9. 2017 Назначен втор извршен директор во Триглав Осигурување Скопје Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 133-та седница, одржана на 29.08.2017 година, го назначи г. Рок Пивк за втор извршен директор на компанијата, со мандат од четири годи Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 133-та седница, одржана на 29.08.2 ...