вести

25. 5. 2017 Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна   Одборот на директори на Триглав Осигурвање АД, Скопје, н Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за скл ...
19. 5. 2017 Почетокот на годината во знак на пораст на премија и профитабилно работење Групацијата Триглав во првите три месеци од годинава работеше добро и во согласност со стратешките насоки. Нето добивката на Групацијата изнесуваше 22,3 милиони евра. Консолидираната бруто полисирана Групацијата Триглав во првите три месеци од годинава работеше добро и во согласност со стратешките н ...
5. 4. 2017 Групацијата работеше успешно,предложен износ на дивиденда од 2,5 евра Триглав Осигурување Скопје, водечка осигурителна компанија во 2016-та година, со фокус на иновативни премиум услуги   Работењето на Групацијата Триглав во 2016-та година беше успешно и во согласно Триглав Осигурување Скопје, водечка осигурителна компанија во 2016-та година, со фокус на иновативни ...
23. 3. 2017 Повеќе од 3.500 деца на Планица   Заваровалница Триглав и 37-та Триглав генерација на Планица   Денес, во Планица пристигнаа најдобрите ски-скокачи на светот,  да ги одмерат своите квалитети и да се обидат да се квалификува   Заваровалница Триглав и 37-та Триглав генерација на Планица   Денес, во Планица пристигна ...
6. 3. 2017 Подобрување на кредитниот рејтинг на »А«, раст на премија и добивка повисока од планираната Работењето на групацијата Триглав во 2016-та година беше во согласност со стратешките насоки, кои што се базираат на профитабилност и безбедност во работењето, како и на зачувување на финансиската ста Работењето на групацијата Триглав во 2016-та година беше во согласност со стратешките насоки, кои шт ...
3. 2. 2017 Поставување на регионална платформа за алтернативни инвестиции во соработка со KGAL Group Заваровалница Триглав на 2-ри февруари, 2017-та година потпиша договор со КGAL Beteiligungsverwaltung GmbH (во продолжение KGAL Group), за основање на компанијата ТРИГАЛ, Љубљана. Со основањето на нов Заваровалница Триглав на 2-ри февруари, 2017-та година потпиша договор со КGAL Beteiligungsverwaltun ...
28. 12. 2016 Финансиски стабилно, профитабилно и современо работење Надградена стратегија на групацијата Триглав до 2020-та година и деловен план за 2017-та година   Групацијата Триглав ги објави стратегијата за периодот 2017-2020 година и деловниот план за 2017-т Надградена стратегија на групацијата Триглав до 2020-та година и деловен план за 2017-та година   ...
1. 12. 2016 На европскиот врв за интерно комуницирање Стручната комисија на Европското здружение за интерни комуникатори FEIEA во интерната комуникација на Заваровалница Триглав препозна одлична пракса. Во натпреварот FEIEA GRAND PRIX 2016 на Заваровал Стручната комисија на Европското здружение за интерни комуникатори FEIEA во интерната комуникација ...
18. 11. 2016 Профитабилноста во работењето во согласност со прогнозите Групацијата Триглав ја зачува финансиската стабилност и високата бонитетна оценка Одличните резултати на Триглав Осигурување Скопје показатели на финансиската стабилност и моќ на компанијата   Гру Групацијата Триглав ја зачува финансиската стабилност и високата бонитетна оценка Одличните резултат ...