Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што претставува привремено осигурително покритие (листа на покритие)?

15. 7. 2016

Привремено осигурително покритие претставува документ кој што ја заменува полисата за осигурување. Се користи во случај кога некои од потребните податоци во моментот на обнова на осигурувањето не се познати. За да има покритие додека се обезбедат потребните податоци, се издава документ наречен лист на покритие со истите податоци за осигурување како и полисата за осигурување. Времетраењето на листот на покритие е најчесто еден месец, но истиот може да се продолжи доколку е потребно повеќе време за обезбедување на потребните податоци.

 

Сподели на:
Share on Google+