Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што претставуваат техничките резерви?

12. 8. 2016

 

Друштвото за осигурување е должно да издвојува технички резерви за сите класи на осигурување кои ги извршува. Тие се наменети за трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување и евентуални загуби поради ризици кои произлегуваат од работите на осигурувањето.

Сподели на:
Share on Google+