Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на законска одговорност кон трети лица

Летањето може да биде непредвидливо. Погрижете се за каско осигурување на вашето воздушно летало и за соодветно осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот на леталото од трети лица.
Триглав Осигурување се грижи за обесштетување на трети лица во:
  • случај на смрт;
  • траен или делумен инвалидитет,;
  • минлива телесна повреда или заболување;
  • штета на нивниот имот.
  • Услови за осигурување на воздушни летала