Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Здравствено-патничко осигурување

Привлечноста во патувањата лежи во потребата од запознавање нови култури, средба со неверојатни архитектури, уживање во уметност и желбата за повторно доаѓање. Бидете безбедни кога патувате.
Привлечноста во патувањата лежи во потребата од запознавање нови култури, средба со неверојатни архитектури, уживање во уметност и желбата за повторно доаѓање. Сигурноста за време на патувањето е од особено значење, имајќи предвид дека географската одредница не е пресудна за Вашата безбедност, туку патничкото осигурување коешто е секогаш со Вас.

Преку патничкото осигурување, Триглав Осигурување во секое време се грижи за Вас и во случај на потреба од лекарска помош тоа Ви го овозможуваме преку Europ Assistance Hungary KTF . Можете да ги добиете на бројот + 381 11 41 44 102 или да испратите факс на бројот +381 11 411 99 99

ВИДОВИ ПОКРИТИЈА

Здравственото-патничко осигурување на Триглав Ви овозможува покритие на:
  • трошоци за лекување од ненадејна болест и незгода до 30.000 евра;
  • трошоци при посета на осигуреник до 7 дена: дневен надомест до 60 евра;
  • трошоци за лекување кај физиотерапевт до 250 евра;
  • трошоци за итна стоматолошка интервенција до 225 евра;
  • трошоци за транспорт на осигуреникот во матичната земја;
  • трошоци за лични пораки и информации;
  • доцнење на багаж повеќе од 10 часа и друго.
Да направите во случај на повреда или болест при патување во странство?