Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од законска одговорност кон трети лица

Летањето може да биде непредвидливо. Погрижете се за каско осигурување на вашето воздушно летало и за соодветно осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот на леталото кон трети лица.
Осигурувањето од одговорност за штети предизвикани кон трети лица е задолжително според закон, како за управувачот на воздухопловот, така и за неговиот сопственик.
 
Триглав Осигурување се грижи за обесштетување на трети лица во:
  • случај на смрт;
  • траен или делумен инвалидитет;
  • минлива телесна повреда или заболување;
  • штета на нивниот имот.