Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија

12. 2. 2019

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). Намерата за ширење на Групацијата Триглав на македонскиот пазар на пензиско осигурување е во согласност со нејзините стратешки насоки.

Се поврзува со:
Share on Google+