Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција

29. 5. 2019

Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија

 

На 44 - то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите ги поддржаа сите предлози на Управата и Надзорниот одбор на друштвото. За дивиденди наменети се 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција, што претставува 70% од консолидираната нето добивка за 2018-та година. Собранието на акционери даде одобрување на работата и управувањето на Друштвото од страна на Надзорниот одбор и Управата на друштвото за деловната 2018-та година и за ревизор на друштвото за деловните 2019, 2020 и 2021 година го назначи ревизорското друштво Deloitte revizija.

 

На денешното 44-то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите го поддржаа предлогот на Управата и на Надзорниот одбор за користење на билансната добивка за 2018-та година. За дивиденда се намени дел од билансната добивка во висина од 56.837.870,00 евра, односно 2,50 евра бруто по акција, што претставува 70% од консолидираната нето добивка за 2018-та година, односно 85% од билансната добивка на друштвото. Дивидендата ќе биде исплатена на акционерите, регистрирани во акционерската книга на ден 12.06.2019, а следниот ден Заваровалница Триглав на сметка на KDD – Centralno klirinško depotne družbe, ќе ги осигури средствата за исплата на сите дивиденди.

 

Собранието на акционери е запознато со годишниот извештај на Групацијата Триглав и Заваровалница Триглав за 2018-та година и на Управата и на Надзорниот одбор им даде одобрување за работата и управувањето на друштвото за деловната 2018-та година. Андреј Слапар, претседател на Управата на Заваровалница Триглав, изјави: „Им благодарам на акционерите на искажаната доверба. Групацијата Триглав е финансиски стабилна, располага со кредитен рејтинг „А“, а работењето минатата година беше успешно. Задоволни сме, што на оваа подлога можеме, согласно нашата политика за дивиденди, да исплатиме активна дивиденда на нашите акционери. Годинава продолжуваме со активностите за развој и раст на Групацијата, како што е дефинирано и во стратегијата и во планот.”

 

Собранието на акционери за ревизор на Заваровалница Триглав за 2019, 2020 и 2021 година го назначи ревизорското друштво Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Се поврзува со:
Share on Google+