Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Контакти

Контакт информации во услови на епидемија

За сите ваши потреби контактирајте ги нашите вработени на следните телефонски броеви или електронски адреси:
 

Пријавите за штети можете да ги доставите по електронски пат на нашата адреса steti@triglav.mk, вклучувајќи ја целокупната документација со која што располагате за штетата. Обрасците за пријава на штети се достапни нa следниот линк: https://www.triglav.mk/mk/prijava-steta.

 

Контакти

ЦЕНТАР ЗА ГРИЖА ЗА КЛИЕНТИ

+389 (2) 5102 222

0800 02222

 

contact@triglav.mk

 

ОСИГУРУВАЊЕ

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТИ

 

ЗАСТАПНИЦИ

info@triglav.mk

 

+389 (2) 5102 154

 

+389 (2) 5102 180

 

ШТЕТИ

 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ШТЕТИ

 

ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИГОВОРИ/ЖАЛБИ

steti@triglav.mk

 

+389 (2) 5102 145

 

+389 (2) 5102 141

 

+389 (2) 5102 142 /+389 (2) 5102 143

 

zalbi@triglav.mk

 

Пријава на штети и проценка на штети на моторни возила од 08 - 16 часот во Централата на Триглав Осигурување АД, Скопје.

 

СЛУЖБА ЗА ПОЗАДИНСКО РАБОТЕЊЕ

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ПО ПРЕМИЈА

 

 

 

naplata@triglav.mk

+389 (2) 5102 277

 

 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

 

 

+389 (2) 5102 273

 

СЛУЖБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ОТРКИВАЊЕ И ИСТРАГА НА ИЗМАМИ

sporp@triglav.mk

+389 (2) 5102 241

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

oficer.lp@triglav.mk.

СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКИ И ОПШТИ РАБОТИ

hrm@triglav.mk

+389 (2) 5102 242

СЛУЖБА ЗА ПРАВНИ И КОРПОРАТИВНИ РАБОТИ

+389 (2) 5102 242

МАРКЕТИНГ И ПР

pr@triglav.mk

+389 (2) 5102 200

УПРАВА

osig@triglav.mk

+389 (2) 5102 204

 

СЕДИШТЕ

Бул. 8-ми Септември бр. 16 (зграда Хипериум)  1000 Скопје

 

Регистар на банки

Регистар на друштва за застапување

Регистар на лиценцирани застапници

Регистар на осигурително брокерски друштва

 

Листа на телефонски броеви и електронски адреси за контакт: