Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Контакти

 

ОСИГУРУВАЊЕ

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТИ

 

ЗАСТАПНИЦИ

info@triglav.mk

 

+389 (2) 5102 154

 

+389 (2) 5102 180

 

ШТЕТИ

 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ШТЕТИ

 

ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ

steti@triglav.mk

 

+389 (2) 5102 145

 

+389 (2) 5102 141

 

+389 (2) 5102 142 /+389 (2) 5102 143

 

 

Пријава на штети и проценка на штети на моторни возила од 08 - 17 часот во Централата на Триглав Осигурување АД, Скопје.

 

СЛУЖБА ЗА ПОЗАДИНСКО РАБОТЕЊЕ

ПРЕМИСКО СМЕТКОВОДСТВО

 

 

 

naplata@triglav.mk

+389 (2) 5102 265

 

 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

 

 

+389 (2) 5102 273

 

СЛУЖБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ОТРКИВАЊЕ И ИСТРАГА НА ИЗМАМИ

sporp@triglav.mk

+389 (2) 5102 241

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

oficer.lp@triglav.mk.

СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКИ И ОПШТИ РАБОТИ

hrm@triglav.mk

+389 (2) 5102 242

СЛУЖБА ЗА ПРАВНИ И КОРПОРАТИВНИ РАБОТИ

+389 (2) 5102 242

МАРКЕТИНГ И ПР

pr@triglav.mk

+389 (2) 5102 200

УПРАВА

osig@triglav.mk

+389 (2) 5102 204

 

 

СЕДИШТЕ

Бул. 8-ми Септември бр. 16 (зграда Хипериум)  1000 Скопје

 

Регистар на банки

Регистар на друштва за застапување

Регистар на лиценцирани застапници

Регистар на осигурително брокерски друштва