Svetujemo

28. 5. 2014 Kako zavarovati odgovornost za tovor Četudi se dobro znajdete v prometu, zagotovo ne morete preprečiti vseh nepredvidljivih dogodkov in okoliščin, v katerih se lahko znajdete. Ker je vrednost tovora, ki ga prevažate, lahko zelo visoka, s Četudi se dobro znajdete v prometu, zagotovo ne morete preprečiti vseh nepredvidljivih dogodkov in o ...
28. 5. 2014 Kako ravnati, če pride do škode? Kakšen je postopek ob škodi? O tem sicer podrobneje govori naša brošura, ki jo že dajemo prevoznikom kar nekaj let - Priročnik za prevoznike in voznike. Glede na to, kdaj je prišlo do škode, je tudi Kakšen je postopek ob škodi? O tem sicer podrobneje govori naša brošura, ki jo že dajemo prevoznikom ...
28. 5. 2014 Osnovni napotki ob sprejemu tovora Kaj naj naredi prevoznik ob sprejemu tovora? Ob prevzemu tovora (nakladanju na prevozno sredstvo) naj bo prevoznik oz. njegov zaposleni voznik prisoten in naj skrbno preveri: pravilnost navedb v Kaj naj naredi prevoznik ob sprejemu tovora? Ob prevzemu tovora (nakladanju na prevozno sredstvo) na ...
28. 5. 2014 Odgovornost prevoznika – kdaj in do katere višine? Kdaj se začne odgovornost prevoznika za tovor? Odgovornost prevoznika za tovor se začne od prevzema tovora z namenom prevoza iz odpremnega v namembni kraj in traja do njegove izročitve končnemu prejem Kdaj se začne odgovornost prevoznika za tovor? Odgovornost prevoznika za tovor se začne od prevzema ...
28. 5. 2014 O kakšnih škodah je govora? Kakšne so najbolj pogoste škode, tatvina, zamuda, poškodba tovora? Najbolj pogoste so poškodbe tovora, ki nastanejo zaradi prekladanj tovora (med nakladanjem, razkladanjem) ali zaradi padcev, dotikov Kakšne so najbolj pogoste škode, tatvina, zamuda, poškodba tovora? Najbolj pogoste so poškodbe tovor ...