Kako ravnati, če pride do škode?

28. 5. 2014

Kakšen je postopek ob škodi?

O tem sicer podrobneje govori naša brošura, ki jo že dajemo prevoznikom kar nekaj let - Priročnik za prevoznike in voznike.

Glede na to, kdaj je prišlo do škode, je tudi ravnanje prevoznika lahko drugačno:

1. škoda nastane pri izročitvi tovora (odgovornost prevoznika preneha, ko prejemniku omogoči nemoten pristop h kamionu in ko ta izrazi voljo sprejeti tovor) - ob razkladu je torej pomembno, da je prevoznik oz. voznik prisoten, saj za škodo, ki nastane pri tem, ne odgovarja, je pa njegova prisotnost pomembna za ugotavljanje vzroka in višine škode

2. tovora ni mogoče izročiti - v tem primeru je dolžnost prevoznika, da tovor hrani in ravna z njim kot dober gospodar. Vedno mora zahtevati navodila od pošiljatelja oz. upravičenca:
  • če dobi navodila, je izročitev opravljena, ko je tovor izročen v skladu z navodili,
  • če navodila ne dobi, ima pravico tovor takoj razložiti in skladiščiti na stroške upravičenca, vendar le če je to v interesu upravičenca,
  •  tovor lahko proda, ne da bi čakal na navodila upravičenca, če je tovor tak, da se lahko pokvari, če stanje tovora to opravičuje, če so stroški skladiščenja nesorazmerni z vrednostjo tovora, v drugih primerih, če ni navodil po izteku razumnega roka.
3. škoda je nastala pred izročitvijo tovora
  • ob škodi mora prevoznik nemudoma obvestiti pošiljatelja in od njega zahtevati navodila o nadaljnjih ukrepih; če navodil od pošiljatelja ne dobi, mora ravnati kot v točki 2; v vsakem primeru je dolžnost prevoznika, da prepreči povečevanje škode na tovoru oziroma da stori vse, da se škoda zmanjša;
  • v primeru prometne nesreče, tatvine, ropa ali druge protipravne odtujitve ali poškodvanja tovora mora prevoznik nujno poklicati policijo, ki sestavi policijski zapisnik
  • v primeru izgube ali škode, ki je vidna na zunaj, sestavita prevoznik in prejemnik tovora zapisnik o nastali škodi in ga potrdita s podpisom (če je zapisnik v tujem jeziku, vpiše prevoznik svoje ugotovitve o nastali škodi in se pod njih podpiše.
V vsakem primeru je potrebno o škodi čim prej obvestiti zavarovalnico, da si ta škodo ogleda in jo oceni.

Kje dobite vse potrebne informacije?

Dodatne informacije dobite na naših poslovnih mestih, vprašanja pa nam lahko posredujete po mailu na transportna.zavarovanja@triglav.si, na naslov Zavarovalnica Triglav d.d., Transportna zavarovanja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali na faks 01 43 18 242.

Deli povezavo na:
Share on Google+