Osnovni napotki ob sprejemu tovora

28. 5. 2014

Kaj naj naredi prevoznik ob sprejemu tovora?

Ob prevzemu tovora (nakladanju na prevozno sredstvo) naj bo prevoznik oz. njegov zaposleni voznik prisoten in naj skrbno preveri:

  • pravilnost navedb v tovornem listu glede številka tovorkov (palet, kartonov, bal...), njihovih označb in številk,
  • na zunaj vidno stanje tovora in njegove embalaže
  • ali je tovor ustrezno naložen na vozilo.
Če ima voznik v zvezi s tem pripombe (npr. število tovorkov se ne ujema, slaba embalaža, poškodovan tovor, slabo naložen tovor...),jih mora vpisati v tovorni list, lahko pa tudi stanje fotografira, da si zagotovi dokaz, ki bo omogočil oprostitev prevoznikove odgovornosti. Če tega ne stori, se šteje, da je bilo s tovorom vse v redu, da je bilo stanje tako, kot navaja pošiljatelj in ohranja se domneva o poškodovanju tovora med prevozom in s tem odgovornosti prevoznika.

Prevoznik oz. voznik ima pravico zahtevati, da se tovor skrbno naloži. Prevoznik mora ob samem nakladanju pošiljatelju dati navodila, ki se nanašajo na razporeditev tovora na vozilu in druge okoliščine, ki utegnejo vplivati na varnost oseb, vozila in naloženega tovora. V primerih, ko gre za očitno nepravilno ravnanje pošiljatelja, ki bi zelo verjetno povzročilo škodo na tovoru ali vozilu, mora prevoznik odstopiti od prevozne pogodbe.

Deli povezavo na:
Share on Google+