Zavarovanje kreditov do fizičnih oseb

Z zavarovanjem kreditov zavarovalnica krije škodo banki, ki nastane zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca. Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do kreditojemalca po kreditni pogodbi.

ZAVAROVANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV

Zavarovalnica v okviru določil zavarovalne pogodbe krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca. Zavarovanec je banka, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
  Kreditojemalec je fizična oseba, ki najame namenski ali nenamenski potrošniški kredit, z ročnostjo do 8 let.

  Zavarovani so vsi krediti, ki jih kreditodajalec odobri kreditojemalcem in jih v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.

  ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH KREDITOV

  Zavarovalnica krije škodo, ki nastane zavarovancu zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca. Zavarovanec je banka, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
   Kreditojemalec je fizična oseba, ki najame kredit za nakup ali gradnjo nepremičnine, z ročnostjo do 15 let.

   Zavarovani so vsi krediti, ki jih kreditodajalec odobri kreditojemalcem in jih v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.