Zavarovanje limitov do fizičnih oseb

Zavarovanje krije škodo v primeru, ko je imetnik transakcijskega računa fizična oseba, ki ji banka odobri dogovorjen limit.
Zavarovani so vsi limiti z ročnostjo do 12 mesecev, ki jih banka odobri imetnikom in jih v skladu z zavarovalno pogodbo prijavi v zavarovanje. Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do imetnika transakcijskega računa po pogodbi o prekoračitvi sredstev na transakcijskem računu.