Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki ga sklene pravna oseba

Namenjeno je zavarovanju zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato lahko ponudimo visoke zavarovalne vsote in dostopne premije.

Podjetje si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovi finančna sredstva za njegovo lažjo nadomestitev ali pa zagotovi sredstva svojcem zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.
Podjetje lahko za primer smrti kot upravičenca določi sebe ali fizično osebo. V primeru, da je upravičenec za primer smrti fizična oseba, zavarovanje predstavlja enega od elementov bonitetnega modela.

 Sodoben bonitetni model

Podjetje s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja za primer smrti:

 • spodbuja občutek pomembnosti in zadovoljstva pri zaposlenih,
 • zaposlene motivira in jih hkrati nagradi,
 • krepi zvestobo zaposlenih,
 • v svoje okolje pritegne kakovostne kadre.

Predčasno izplačilo zavarovalne vsote

V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti.

Oprostitev plačevanja premije

Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni (srčni infarkt, rak, možganska kap ali ledvična odpoved) pri zavarovani osebi lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. S tem je oseba za obdobje 12 mesecev oproščena plačevanja premije osnovnega zavarovanja in tudi premije dodatnih zavarovanj. Oprostitev plačevanja premije velja za obročno zavarovanje.

Zavarovanje Življenjski slog in premija Izplačila Davčna obravnava Povzetek in prednosti

Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki ga sklene podjetje, krije primer smrti zaposlenega. S priključitvijo dodatnih zavarovanj podjetje poveča svojo finančno varnost ali varnost svojcev zaposlenega.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate, vendar le z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Pri tem se poviša tudi premija. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije, ki ga sklene pravna oseba, lahko priključite dodatna zavarovanja.

 • Dodatno nezgodno zavarovanje,
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi,
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije pojav štirih hujših bolezni,
  • Razširjeni paket, ki krije:  
   za odrasle:
   • prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe,
   • Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe;
   za otroke:
   • prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   • genetsko analizo Triglav DNK za otroke zavarovane osebe;
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije, ki ga sklene pravna oseba, lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Ugoden življenjski slog

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja. 

Ugoden življenjski slog za zavarovalnico pomeni: ustrezen ITM in odsotnost preostalih dejavnikov. Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša tudi vaša premija.

Dejavniki, ki jih upoštevamo v okviru življenjskega sloga, so:

 • indeks telesne mase (ITM),
 • poklic, ki ga opravlja zavarovana oseba (tabela Seznam poklicev, ki veljajo za povečano nevarnost),
 • prostočasne dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja (tabela Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti),
 • katerekoli druge prostočasne (tabela Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti) dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja ter pri tem izpolnjuje katerega izmed spodnjih pogojev:
  • udeleževanje tekmovanj v ekstremni vzdržljivosti,
  • dirkanje,
  • trenerstvo,
  • udeleževanje športnih dejavnosti izven Evrope.

 

Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost
Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve) Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada Kaskader
Letalec Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja Delavec v proizvodnji orožja

 

Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah
Adrenalinski športi Skakanje s padalom z nizke višine Motošporti Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing Dirke hoverkraftov
Rafting z desko Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah) Motociklistične dirke
Športi v zraku Letenje z žirokopterjem Dirke s čolni
Letenje z balonom Drugi športi in dejavnosti Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem Urbani športi: Cestno deskanje
Letenje z motornim zmajem Navpični tek
Skakanje s padalom Kopensko deskanje
Jadralno padalstvo Raketni skoki
Letenje z motornim padalom Yamakasi
Zračno deskanje Športi na/v vodi: Potapljanje
Kolesarstvo BMX Jadranje
Gorsko kolesarjenje Športi z orožjem Lov
Borilni športi: Boks Streljanje
Borilne veščine Zimski športi: Bob
Športi s konjem Konjske dirke Sani s pasjo vprego
Jahanje – rodeo Skeleton
Kasaške dirke Smučarski skoki
  Rafting na snegu

Premija

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku. Minimalna mesečna premija znaša 5 EUR, minimalna enkratna premija pa 500 EUR. Minimalna zavarovalna vsota je 10.000 EUR.


Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj  

Z izplačili iz osnovnega Življenjskega zavarovanja za primer smrti in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in tudi varnost vaših bližnjih.


Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

 

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini. 


 

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o bolezni. Več o zavarovanju si lahko preberete na www.triglav.si/mso.

Sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti za zaposlene je za podjetje zanimiva tudi z davčnega vidika.


Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.

Obravnava vplačil

Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja (v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb).


Pri sklepanju zavarovanja je smiselno upoštevati dejstvo, da se pri deset- in večletnih zavarovanjih ne plačuje 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.

Če se podjetje odloči, da bo upravičenec iz zavarovanja fizična oseba (zaposleni ali njegovi svojci), se zavarovanemu zaposlenemu obračuna boniteta v višini plačane premije za tako izbrano zavarovanje.

Obravnava izplačil

Če nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme. 

Izplačilo zavarovalnine se ne obdavči, če je upravičenec fizična oseba – zaposleni ali njegovi bližnji (v skladu z Zakonom o dohodnini).

Plačilo bonitete v primeru predčasnega izplačila določenega deleža zavarovalne vsote

Če se v primeru potrjene diagnoze neozdravljive bolezni zavarovane osebe, zaradi katere se pričakuje smrt v manj kot enem letu, dogovorjeni delež predplačila zavarovalne vsote izplača zavarovani osebi (zaposlenemu), ta pa ni določena kot upravičenec za primer smrti (in se boniteta ni obračunavala), mora podjetje zaposlenemu za nazaj obračunati boniteto za vse do tedaj vplačane premije.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki ga sklene podjetje, je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Namenjeno je zavarovanju zaposlenih v podjetju za primer smrti.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti
    Plačevanje premije
Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba 1 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 5 EUR mesečno 500 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR 10.000 EUR
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Prednosti Življenjskega zavarovanja za primer smrti, ki ga sklene podjetje

Varnost podjetja: V primeru, da je upravičenec pravna oseba, si podjetje z izplačilom zavarovalnine zagotovi finančna sredstva za lažjo nadomestitev zaposlenega.

Varnost zaposlenih: V primeru, da je upravičenec fizična oseba, podjetje z izplačilom zavarovalnine zagotovi finančna sredstva svojcem zaposlenega, in zavarovanje tako hkrati predstavlja enega od elementov bonitetnega modela.

Davčne olajšave: Vplačane premije za zaposlene se štejejo med davčno priznane odhodke podjetja. Smiselno je upoštevati tudi dejstvo, da se pri deset- in večletnih zavarovanjih ne plačuje 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.