V čem je prednost kolektivnega nezgodnega zavarovanja in kaj to zavarovanje krije?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je v primerjavi s posamičnim nezgodnim zavarovanjem veliko ugodnejše. Z eno polico je zavarovano večje število zavarovancev. Tudi kolektivno nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, torej 24 ur na dan - redkeje z omejenim jamstvom, torej samo za nezgode pri delu. Sklenitelj - zavarovalec je lahko gospodarska družba, društvo,  pravna ali fizična oseba kot delodajalec ter druga pravna ali fizična oseba kot predstavnik organizirane skupine. V zavarovanje so zajete osebe, ki so pri sklenitelju zavarovanja zaposlene ali so v kakšni drugi povezavi z njo in imajo interes za sklenitev te oblike zavarovanja.


 

Deli povezavo na: