Dodaten 5-odstotni popust za ostala zdravstvena zavarovanja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d. d.

Z veljavnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem uveljavljate dodaten 5-odstotni popust za vsa zdravstvena zavarovanja, ki jih boste v prihodnje sklepali pri TRIGLAV, Zdravstveni zavarovalnici, d. d.
Deli povezavo na: