Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova

Zrakoplovi lahko povzročijo izjemno veliko škodo:
  • smrt, telesno poškodbo ali prizadeto zdravje oseb ali
  • uničenje, poškodbo ali izgubo stvari.

OBVEZNO ZAVAROVANJE NA PODROČJU EVROPSKE UNIJE (EU)

EU je z Uredbo št. 785/2004 predpisala, da morajo vsi lastniki registriranih zrakoplovov in letalskih modelov, težjih od 20 kg, skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam med letom ali na tleh. V primeru komercialnih letov morajo:

  • prevozniki potnikov skleniti tudi zavarovanje potnikov in prtljage;
  • prevozniki tovora skleniti tudi zavarovanje letalske prevozniške odgovornosti za tovor.

OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA

Z zavarovanjem zakonske odgovornosti do tretjih oseb in/ali stvari v lasti tretjih oseb zavarovalnica krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če je v zvezi z uporabo zrakoplova med letom ali na tleh prišlo do:

  • škode na osebah: telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt tretje osebe;
  • škode na stvareh: uničenje, poškodba ali izguba stvari ali potniške prtljage.

Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

Z zavarovanjem zakonske odgovornosti do potnikov zavarovalnica krije:

  • odškodnino zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnikov v času prevoza, vstopanja ali izstopanja iz zrakoplova;
  • škodo, ki nastane na osebni prtljagi potnikov zaradi izgube ali poškodbe.

Z zavarovanjem prevozniške odgovornosti letalskega prevoznika zavarovalnica krije odškodnino iz naslova zakonske odgovornosti letalskega prevoznika zaradi:

  • poškodbe ali uničenja tovora ter
  • zamude na prevozu.

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik (pdf) in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Podrobnejši pregled zavarovalnih kritij si lahko ogledate v prospektu in pogojih za zavarovanje odgovornosti lastnika zrakoplova

Priporočamo vam, da poleg zavarovanja odgovornosti, za vaš zrakoplov sklenete tudi kasko zavarovanje. V primeru nesreče ali nezgode bo tako poskrbljeno tudi škodo, ki nastane na zrakoplovu.