Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zaradi nastanka požara lahko, poleg materialne, nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Priporočamo, da poleg požarnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara.

 

 

 

 

 


Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije kosmati dobiček podjetja (predmet kritja je gross profit - fiksni stroški in dobiček). S tem zavarovanjem krijemo finančne izgube (izgubljeni dobiček in vse nadaljnje stroške, ki nastajajo podjetju v času obratovalnega zastoja) tako, da bodo finančno gledano rezultati poslovanja podjetja ekvivalentni rezultatom podjetja brez obratovalnega zastoja.

S posebnim dogovorom pa se lahko zavarovalno kritje razširi tudi na kritje škode zaradi obratovalnega zastoja, ki ga povzroči potres.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara je še posebej zanimivo za delničarje oz. lastnike podjetij, pa tudi sindikate, saj to zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.<