Триглав Осигурување а.д.
  Home

 

 

Контакт

 

Бул. 8-ми Септември бр. 16 (зграда Хипериум)  1000 Скопје

тел. централа: +389 (2) 5102-222   факс: +389 (2) 5102-297


Осигурување

Комерцијалисти            +389 (2) 5102-152  факс: +389 (2) 5102-295

Застапници                     +389 (2) 5102-180  факс: +389 (2) 3212-658

Проценка на штети      +389 (2) 5102-120  факс: +389 (2) 5102-294

Пријава на штети          +389 (2) 5102-142;+389 (2) 5102-143


За информации поврзани со осигурување 

info@triglav.mk

За информации поврзани со штети
steti@triglav.mk

Односи со јавност
pr@triglav.mk
Експозитури

--------------------------------------------------------------------------------

 СКОПЈЕ              Градски Ѕид блок 7                   02/3221-302

 БИТОЛА             зграда Грозд ламела 2           047/208 200

 ОХРИД               Туристичка 24                             046/266 859

 ГОСТИВАР         Борис Кидрич 151а                   042/212 269  

ТЕТОВО               Маршал Тито б6                       044/338 214  

КУМАНОВО       Доне Божинов 18                      031/421 979

ВЕЛЕС                  Маршал Тито 63                       043/231 640

ГЕВГЕЛИЈА          Маршал Тито бб                       034/212 181

НЕГОТИНО         Партизанска 2                           043/370 850

РЕСЕН                  Трговски Центар бр.26           047/453 858

ПРИЛЕП              Јоска Јордановски 3                048/412 766  

КИЧЕВО              11 Септември 101/1                045/223 336  

РАДОВИШ           А.Македонски бб                     032/630 165  

КОЧАНИ              Маршал Тито блок Б               033/272 456  

ШТИП                   Ванчо Прке 98                          032/380 061  

КАВАДАРЦИ       Е.Кардељ бб                              043/412 207

КРУШЕВО            Илинденска бб                         048/476 150

СТРУМИЦА         Ул. 24 Октомври 46                 034/347 041

БЕРОВО                Маршал Тито бр.114              033/472 222

ДЕЛЧЕВО             Бул. Македонија бб                033/413 747  

--------------------------------------------------------------------------------

 >> Регистар на застапници во осигурување

 


 
 

 

Copyright tриглав oсигурување ад © All Rights Reserved