Контакти

Oсновни информации

 

Бул. 8-ми Септември бр. 16 (зграда Хипериум)  1000 Скопје

тел. централа: +389 (2) 5102-222  
 

факс: +389 (2) 5102-297

Осигурување

Комерцијалисти +389 (2) 5102-152  факс: +389 (2) 5102-295
Застапници +389 (2) 5102-180  факс: +389 (2) 3212-658
Проценка на штети +389 (2) 5102-141  факс: +389 (2) 5102-294
Пријава на штети   +389 (2) 5102-142;+389 (2) 5102-143За информации поврзани со осигурување
info@triglav.mk

За информации поврзани со штети
steti@triglav.mk

Пријава на штети и проценка на штети на моторни возила од 08 - 17 часот во Централата на Триглав Осигурување АД, Скопје.

Односи со јавност
pr@triglav.mk
 

Регистри на соработници

 Регистар на осигурително брокерски друштва, PDF
 Регистар на банки, PDF
 Регистар на лиценцирани застапници, PDF
 Регистар на туристички агенции, PDF