Informativni izračuni
Pomembno je, da ste dobro obveščeni, ko gre za izbiro pravega zavarovanja. Preko spletnih strani Zavarovalnice Triglav d.d. vam nudimo možnost sklenitve številnih zavarovanj (predstavljena so v nadaljevanju). Postopek sklepanja lahko uporabite tudi samo za informativne izračune zavarovanja.
 
 
Izberite kategorijo:
Avtomobilska zavarovanja
 
Odločite se za avtomobilsko zavarovanje, ki vam zagotavlja najboljša kritja, s katerimi boste najbolje zavarovali sebe, sopotnike in vozilo.
 
 
Zavarovanje potovanj v tujino
 
Do 20% popusta za sklenitev Zavarovanja potovanj v tujino prek spleta.
 
 
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj
 
Naj vas ob rezervaciji in plačilu potovanja, nastanitve, prevoza ali vstopnice za prireditev v naprej ne skrbi, ali se boste predvidenega dogodka lahko udeležili ali ne. Odločite se za zavarovanje, ki vam bo v primeru odpovedi udeležbe krilo stroške, ki jih morate povrniti ponudniku turistične storitve.
 
 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje
 
Zavarovanja se lahko sklene samo prek spleta in je namenjeno fizičnim osebam kot skleniteljem.
 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje i.pdpz
 
S pristopom v individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) zavarovanec varčuje za pridobitev dodatne starostne pokojnine.
 
 
Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks
 
Zavarovanje i.fleks je kombinacija investiranja v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj, ki jih po želji lahko priključite osnovnemu zavarovanju. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.