Zavarovanja Življenje

Življenje
Varčevanje
Pokojnina

Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

S Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem (PDPZ) varčujete za dodatno starostno pokojnino, s katero boste nadomestili izpad dohodka ob upokojitvi. Za vplačila v PDPZ si lahko znižate osnovo za odmero dohodnine.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanje za primer smrti svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega.

Naložbeno življenjsko zavarovanje FLEKS

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vključuje kombinacijo nalaganja v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj. Ob sklenitvi zavarovanja vam ni potrebno določati zavarovalne dobe.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje se lahko sklene samo prek spleta in je namenjeno fizičnim osebam kot skleniteljem. S sklenitvijo tega zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega.

Individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S Prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za pridobitev mesečne pokojninske rente, ki se vam izplačuje do konca življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je zavarovanje za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in zavarovanje za primer smrti kot posledice nezgode ali bolezni. Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, stroškov morebitnega zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti oziroma stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe.

Rentno zavarovanje s plačilom enkratne premije

Zavarovalnica Triglav nudi rentno zavarovanje, ki je namenjeno vsem, ki si želijo z vplačilom enkratne premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je kombinacija naložbe v sklade, življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj, ki jih lahko po želji priključite osnovnemu zavarovanju. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

S sklenitvijo Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev poskrbite za finančno varnost svoje družine, saj se v primeru smrti kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je namenjeno osebam do 80. leta starosti. Predstavlja kombinacijo nalaganja v sklade in življenjskega zavarovanja z vključenim dodatnim kritjem nezgodne smrti in bolnišničnega zdravljenja zaradi nezgode. Sklenete ga na enostaven način, brez zdravstvenega vprašalnika in z izbiro med vnaprej pripravljenimi paketi zavarovalnih vsot in premij.

Naložbeno življenjsko zavarovanje FLEKS ZA OTROKE

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade v korist otroka. Trajanja zavarovanja vam ni treba določiti.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je dolgoročno zavarovanje in naložba. Namenjeno je vsem, ki želijo biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani.