Zavarovanje finančnih izgub

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.
Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zaradi nastanka požara lahko, poleg materialne, nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Priporočamo, da poleg požarnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Zato vam svetujemo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma.

Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Zaradi resnejše ali daljše bolezni, nezgode ali smrti zaposlenih lahko nastanejo poslovni stroški. Ti lahko ogrozijo delovanje podjetja.

Zavarovanje prireditev

Organizator prireditve načrtuje prihodek, ki mu bo povrnil stroške organizacije prireditve in ustvaril dodaten dobiček. Lahko se zgodi, da mora organizator prireditev zaradi nepričakovanih dogodkov odpovedati. Ostanejo pa stroški.

Zavarovanje valutnih falsifikatov

Falsificirana plačilna sredstva lahko za podjetje pomenijo veliko izgubo. Z zavarovanje poskrbite zmanjšanje tveganja.