Zavarovanje prireditev

Organizator prireditve načrtuje prihodek, ki mu bo povrnil stroške organizacije prireditve in ustvaril dodaten dobiček. Lahko se zgodi, da mora organizator prireditev zaradi nepričakovanih dogodkov odpovedati. Ostanejo pa stroški.
Organizatorji raznih športnih in ostalih prireditev lahko te zavarujejo za primere, ko je bila prireditev odpovedana zaradi:
  • atmosferskih padavin,
  • naravne višje sile,
  • nezadostne količine snega in drugih vremenskih pojavov, ki onemogočajo izvedbo prireditve, ki je neposredno odvisna od vremenskih pogojev,
  • telesnih poškodb in bolezni glavnih nastopajočih oseb na prireditvi.
Zavarovalnica jamči za stroške, ki jih ima organizator s pripravo in organiziranjem prireditve. V te stroške sodijo predvsem stroški priprave in najema prireditvenega prostora, tekmovališča in opreme, stroški za nabavo hrane in pijače ter ostalih stvari, stroški za nastopajoče in najeto osebje ter stroški prireditelja, ki jih ima z oglaševanjem in tiskanjem ter prodajo vstopnic.

Natančnejše informacije lahko najdete v zavarovalnih pogojih.