Zavarovalniške goljufije

Kdaj lahko govorimo o zavarovalniški goljufiji

O zavarovalniški goljufiji lahko govorimo takrat, ko posameznik zato, da bi od zavarovalnice prejel odškodnino:
  • Namerno poškoduje ali uniči stvari
  • Sklene zavarovanje po škodnem dogodku
  • Sklene zavarovanje z napačnimi ali neresničnimi informacijami
  • Predloži lažne dokumente

Razlika med prevaro in goljufijo

V Zavarovalnici Triglav kot prevare obravnavamo tri glavne skupine nepoštenega in kaznivega ravnanja: ponarejanje, korupcijo in protipravno prisvajanje premoženja (npr. zavarovalniške goljufije, kraja). Zavarovalniške goljufije  torej predstavljajo samo eno od oblik prevar, ki jih obravnavamo.

Tipi zavarovalniških goljufov

Priložnostni zavarovalniški goljufi prijavijo škodni dogodek, ki se je dejansko zgodil, a svojo prijavo prilagodijo. Včasih navedejo drug kraj ali večjo škodo. Take je najlažje odkriti in goljufijo hitro priznajo. Drugi tip so občasni prevaranti. Ti namenoma povzročijo škodo, da bi dobili odškodnino. Pogosto menjavajo zavarovalnice, poskušajo ovirati postopek in čez nekaj časa goljufijo poskušajo ponoviti. Četudi jih zavarovalnica hitro spozna, ima več dela, da jim goljufijo dokaže. Tretja skupina so organizirani prevaranti. Ti se na svoje dejanje dobro pripravijo, delujejo pripravljeni na sodelovanje, če se pojavi zaplet, pa vključijo odvetnika. Dokazni postopki v takih primerih so najtežji.

Kazen za zavarovalniške goljufije

V Sloveniji je za zavarovalniške goljufe zagrožena kazen do enega leta zapora, če je dejanje samo načrtovano in še ni bilo izvedeno. Če je do goljufije že prišlo, to pomeni, da je oseba že vložila lažno prijavo škodnega dogodka, lahko storilca doleti do tri leta zapora. Če je zavarovalniška goljufija storjena v hudodelski združbi, pa je posameznik lahko kaznovan z 1-10 leti zapora.

Osveščevalna kampanja o goljufijah

Namen kampanje

S kampanjo bi radi opozorili na škodljive posledice zavarovalniških goljufij ter naše zavarovance in zaposlene spodbudili, da jih pomagajo preprečevati za dobro vseh nas. Zavarovalniške goljufije so kaznivo dejanje. Zavarovanci in zavarovalnica pa jih občutijo v obliki višjih stroškov.

Cilji kampanje so:
  • seznanjanje ljudi s problematiko prevar
  • predstavitev negativnih posledic zavarovalniških goljufij
  • prikaz uspešnosti zavarovalnice pri odkrivanju goljufij

Naj domišljije ne postanejo goljufije

Večino poskusov prevar  združuje bujna domišljija in domiseln načrt za izvedbo prevare, ki včasih vključuje tudi sodelovanje zaposlenih v zavarovalnicah. Škodni cenilci se tako srečujejo z domiselnimi zgodbicami, kakršna je v spodnjem videu s Severino.