Zavarovanje koles in kolesarjev

Zavarovanje koles in kolesarjev za brezskrbno kolesarjenje

Storitev Triglav kolesar je novost, ki smo jo razvili, ker si želimo, da je kolesarjenje povezano le s prijetnimi doživetji.

Zavarovanje je namenjeno fizičnim osebam (posameznikom), lastnikom in uporabnikom koles, koles na električni in drug pogon s pedali, ki jih po zakonu ni treba registrirati.


Izbirate lahko med dvema paketoma (osnovni paket ter kasko paket). Zavarovalno kritje tako obsega troje obveznih in eno opcijsko kritje:

 • zavarovanje odgovornosti kolesarja,
 • asistenco za kolo in kolesarja,
 • nezgodno zavarovanje ter izbirno,
 • kasko zavarovanje kolesa.


Priporočamo vam, da zavarovanje sklenete na naši spletni strani, postopek je enostaven, privarčujete pa nekaj svojega dragocenega časa.

Če ste kupili novo kolo pohitite in sklenite kasko paket v roku 7 dni od nakupa.


 

Sklenite zavarovanje 

Paketi in cenik zavarovanja koles in kolesarjev Kaj zavarovanje vključuje
Osnovni paket vsebuje:
 • asistenco za kolo in kolesarja,
 • zavarovanje odgovornosti kolesarja,
 • nezgodno zavarovanje.
Premija: 30,05 €


 

Kasko paket vsebuje:
 • asistenco za kolo in kolesarja,
 • zavarovanje odgovornosti kolesarja,
 • nezgodno zavarovanje,
 • kasko zavarovanje kolesa
Premija: 30,05 € + 4,45 % od vrednosti (novega) kolesa


Opomba:

 • Navedena premija je letna premija.
 • Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

Zavarovanje odgovornosti krije škodo, ki jo lastnik (zavarovanec, naveden na polici) in uporabnik kolesa (naveden na polici) povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb. Zavarovalna vsota: enotna za osebe in stvari, po posameznem škodnem dogodku 30.000 EUR, letni agregat je enak zavarovalni vsoti. Odbitna franšiza znaša 10 % od škode, minimalno 100 EUR, največ 500 EUR. Zavarovanje velja za območje Evrope.

Asistenčne storitve obsegajo skrb za kolo in zavarovanca. Skrb za kolo obsega organizacijo storitev in krije stroške za pomoč doma in na cesti ter prevoz kolesa. Skrb za zavarovanca pa obsega organizacijo storitve in krije stroške za prevoz zavarovanca, namestitev v hotelu in posredovanje informacij. Asistenčne storitve so zagotovljene na območju Slovenije, doplačilo za razširitev območja na Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko pa znaša 6,60 EUR.


Nezgodno zavarovanje velja za zavarovance od 14. leta starosti in vsebuje kritja za nezgodno smrt (10.000 EUR), trajno invalidnost (20.000 EUR) ter nadomestilo za bolnišnični dan (15 EUR).

Zavarovanje kaska krije poškodovanje ali uničenje zavarovančevega kolesa zaradi prometne nesreče (ko je kolo udeleženo v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče z vozilom, na ali v katerem je kolo), zavarovalno kritje pa vključuje še nevarnosti vlomske tatvine (samo iz zaklenjenih prostorov; navadna tatvina ni krita), ropa, požara, toče, strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, padca letala in potresa. Odbitna franšiza znaša 50 EUR (samo prometna nesreča in vlomska tatvina).  

Dodatne vsebine

TV oglas Asistenca Kolo