Prijava nezgode

Zavarovanec, ki je utrpel nezgodo in želi uveljavljati izplačilo zavarovalnine iz naslova sklenjenega nezgodnega zavarovanja, mora poleg izpolnjenega obrazca PV-NE (pdf, 76 KB) predložiti vso zdravniško in ostalo dokumentacijo v zvezi z nezgodo.
Deli povezavo na: