Cenik storitev

Storitev

Cena brez DDV v EUR

Cena z DDV v EUR

Stroški izterjave

  • pravnih oseb
  • fizičnih oseb

 

40,00

20,00

 

40,00

20,00

Stroški opomina

2,09

2,09

Kopija dokumentov (zav. polica, račun, kompenzacija – nepremoženjska zavarovanja):

  • pošiljanje po e-mail na dokument
  • pošiljanje po pošti/ na dokument
  • dostava dokumentov po pošti na pošiljko

 

 

0,6127

0,6557

0,4918

 

 

0,75

0,80

0,60

Stroški administrativnih storitev

1,76

2,15

Dvojnik zavarovalne police osebnega zavarovanja

12,29

15,00

Potrdilo o plačani zavarovalni premiji

4,10

5,00