Zavarovanje finančnih kreditov

Zavarovanje kreditov do fizičnih oseb

Z zavarovanjem kreditov zavarovalnica krije škodo kreditodajalcu, ki nastane zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca. Po izplačilu zavarovalnine kreditodajalec s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do kreditojemalca po kreditni pogodbi.

Zavarovanja kreditov in limitov za dejavnost

Zavarovalnica v okviru določil zavarovalne pogodbe krije škodo, ki nastane banki, ker ji imetnik transakcijskega računa ni poravnal svojih obveznosti iz pogodbe o prekoračitvi sredstev na transakcijskem računu.

Zavarovanje limitov do fizičnih oseb

Zavarovanje krije škodo v primeru, ko je imetnik transakcijskega računa fizična oseba, ki ji banka odobri dogovorjen limit.

Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane banki zaradi neizpolnitve obveznosti imetnika iz poslovanja s kartico. Zavarovanec je banka, imetnik kartice pa je fizična oseba, ki kartico uporablja.

Zavarovanje terjatev iz drugih pogodb

Zavarujete lahko tudi terjatve iz pogodb o lizingu in pogodb o prodaji na obroke.