Kibernetska zaščita

Zavarovanje kibernetske zaščite predstavlja enega od ukrepov za povečanje kibernetske varnosti za podjetje ter zagotavlja lažje izravnavanje izpostavljenosti kibernetskim rizikom, ki postajajo vse bolj aktualni. Zavarovanje je namenjeno predvsem malim in srednje velikim podjetjem.

 

 

 

 

 

Kibernetsko tveganje predstavlja vse večjo skrb za institucije, gospodarske družbe, posameznike in finančne trge. Vedno večje število kibernetskih incidentov, nadaljnja digitalna preobrazba in nove regulativne pobude v EU povečujejo tveganje tudi za vaše podjetje. Z uvedbo uredbe GDPR so poleg naštetega ti riziki zaradi finančnih kazni postali tudi potencialno stroškovno obremenjujoči za podjetja.

 

Zavarovanje vsebuje tako kritja lastne škode kot tudi kritja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb (zavarovanje odgovornosti) in lahko obsega več zavarovanih nevarnosti.

 

Osnovna kritja so:

  • odziv na incident (npr. kritje stroškov strokovnjaka za izvedbo preiskave, stroške svetovanja strokovnjaka, pravne stroške, globe s strani Informacijskega pooblaščenca …),
  • stroški ponovne vzpostavitve podatkov in programske opreme,
  • odgovornost za kršitve zaupnosti in zasebnosti (odškodninski zahtevki tretjih oseb) ter
  • odgovornost za omrežno varnost (odškodninski zahtevki tretjih oseb).

 

Po želji in potrebi lahko izberete še dodatna kritja:

  • obratovalni zastoj (izguba dobička v obdobju prekinitve poslovanja),
  • kibernetsko izsiljevanje (med drugim tudi stroški odkupnine) in
  • kibernetski kriminal (kritje nezakonito odvzetih denarnih sredstev).

 

Izpolnite vprašalnik in pripravili vam bomo ponudbo za sklenitev zavarovanja kibernetske zaščite za vaše podjetje. Več informacij v zavarovalnih pogojih ali  po telefonu na 080 555 555 ali na info@triglav.si.