Vrste zavarovanj

Avtomobilska zavarovanja

Odločite se za avtomobilsko zavarovanje, ki vam zagotavlja najboljša kritja, s katerimi boste najbolje zavarovali sebe, sopotnike in vozilo.

Izdaja garancij - kavcijska zavarovanja

Ali boste od dobavitelja prejeli blago ali opravljeno storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti? Organizirate prevoz blaga v druge države? Ne tvegajte. Sklenite pravo zavarovanje.

Kolektivna pokojninska zavarovanja

Kot delodajalec lahko v celoti ali delno financirate premije zaposlenim v okviru Kolektivnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in/ali Kolektivnega dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

Nezgodna zavarovanja

So stvari, ki jih ne morete predvideti zato izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.

Odgovornostna zavarovanja

Odgovornostna zavarovanja ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti.

Življenjsko zavarovanje za podjetja

Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem svojih zaposlenih, ki z dobro opravljenim delom prispevajo k uspehom podjetja. Življenjsko zavarovanje za podjetja je naložba v prihodnost podjetja.

Premoženjska zavarovanja

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.

Transportna zavarovanja

Poleg zavarovanja prevoznih sredstev poskrbite tudi za zavarovanje tovora med prevozom, prevozniške in špediterske odgovornosti ter odgovornosti upravljalca vodnega in zračnega plovila.

Zavarovanje finančnih izgub

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.

Zavarovanje finančnih kreditov

Zavarovanje kreditov in limitov do fizičnih oseb ter za dejavnost. Zavarovanje terjatev iz kreditnih in plačilnih kartic.

Zavarovanje blagovnih terjatev

Tveganje neplačila prodanega blaga oziroma opravljenih storitev je ena od osnovnih nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje pri svojem poslovanju.

Zavarovanja posevkov in plodov

Poskrbite, da toče, pozebe, poplave, požari, viharji in druge nevšečnosti ne bodo ogrozili vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka.

ZAVAROVANJE POTOVANJ V TUJINO

Na vsakem potovanju v tujino, pa naj gre za poslovno potovanje ali daljše delo v tujini, lahko vas in vaše zaposlene preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov. Zato s pravim zavarovanjem vsem zagotovite varno in brezskrbno pot.

Zavarovanje živali

Živali imajo lahko za lastnike, rejce in podjetja neprecenljivo vrednost. Zavarujte jih za primer nezgode ali bolezni.

Zdravstvena zavarovanja

S sklenitvijo enega izmed zdravstvenih zavarovanj se lahko izognemo nepredvidenim stroškom in tako sebi in našim najbližjim zagotovimo dodatno socialno varnost.

Zavarovanje kibernetske zaščite

Zavarovanje kibernetske zaščite predstavlja enega od ukrepov za povečanje kibernetske varnosti za podjetje ter zagotavlja lažje izravnavanje izpostavljenosti kibernetskim rizikom, ki postajajo vse bolj aktualni. Zavarovanje je namenjeno predvsem malim in srednje velikim podjetjem.