Flotantno zavarovanje

V nekaterih posebnih primerih, ko se zavarovalna vrednost zavarovanega predmeta med letom večkrat spremeni, hkrati pa je spreminjanje zavarovalne vrednosti možno spremljati, se lahko sklene flotantno zavarovanje. Tako lahko za zaloge blaga sklenejo požarno zavarovanje na flotantni način tisti zavarovanci, ki vodijo predpisane knjigovodske evidence nedenarnih obratnih sredstev. Ta način zavarovanja jim zagotavlja zavarovalno kritje vsakokratnih zalog blaga po cenah, ki jih zavarovanec vodi, lahko pa se dogovori tudi za ustrezno povišanje cen nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.
Deli povezavo na: