Dolgoročno zavarovanje

je zavarovanje, ki je sklenjeno za dobo daljše od enega leta. Lahko je sklenjeno za naprej dogovorjeno dobo (večletno zavarovanje) ali brez dogovora o njegovem trajanju. V tem primeru je dogovorjen samo začetek zavarovanja, konec pa je odvisen od volje strank (trajno zavarovanje). Tipična dolgoročna zavarovanja so na primer življenjska zavarovanja, požarno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje.
Deli povezavo na: