Izdaja garancij - kavcijska zavarovanja

Izdaja garancij - kavcijska zavarovanja

Ali boste od dobavitelja prejeli blago ali opravljeno storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti? Ali poslovni partner ali oseba javnega prava za zavarovanje izpolnitve prevzetih obveznosti od vas zahteva izstavitev garancije?

ATA, FIA in TIR karneti

Prevoz različnega blaga in motornih vozil v druge države je določen z različnimi mednarodnimi konvencijami. Le-te omogočajo, da je prevoz in tranzit čim bolj nemoten. Pogoj za to so ustrezni dokumenti - karneti.