Zavarovalec

Zavarovalec ali sklenitelj zavarovanja je oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in se zaveže plačevati zavarovalno premijo.
Deli povezavo na: