Zavarovanje posevkov in plodov

Poskrbite, da toče, pozebe, poplave, požari, viharji in druge nevšečnosti ne bodo ogrozili vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka. Pri tem vam lahko pomaga zavarovanje posevkov in plodov, ki ga sofinancira tudi država.

Kaj zavarujemo?

Zavarujemo vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.

Katere so nevarnosti, ki jih zavarujemo?

Pridelke zavarujemo pred nevarnostmi:

 • toče,
 • požara,
 • strele,
 • spomladanskega mraza,
 • viharja in
 • poplave.

Zavarovanje ozimnih posevkov krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času (poplave, zastajanje vode na njivah, visoka podtalnica). S tem produktom si zagotovite povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve in drugih agrotehničnih ukrepov povezanih s setvijo.

VRSTE ZAVAROVANJ

Z osnovnim zavarovanjem lahko zavarujete:

 • poljščine: žita, krmne rastline, industrijske rastline…,
 • vinograde,
 • hmelj,
 • sadovnjake (na prostem in pod zaščito),
 • vrtnine (na prostem in pod zaščito) in
 • druge kulture.

Priporočamo vam, da poleg osnovnega zavarovanja sklenete še dodatno zavarovanje, s katerim boste posevke in plodove zavarovali še pred:

 • spomladanskim mrazom,
 • viharjem in
 • poplavo.

Sofinanciranje kmetijskih zavarovanj v letu 2019

Vsi nosilci kmetijskega gospodarstva, ki ste vpisani v register kmetijskih gospodarstev, lahko izkoristite sofinanciranje zavarovalne premije s strani države, in sicer:

 • Kmetovalcu/zavarovancu/upravičencu prijazen model financiranja
 • Višina sofinanciranja po Uredbi za 2019:
  • Zavarovanje posevkov in plodov - 50 %
  • Zavarovanje gospodarskih živali - 30 %

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo in vas vabimo, da se obrnete na sebi najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav.