Zavarovanje premoženja

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost. Izberite zavarovanja, s katerimi boste zavarovali svoje premoženje pred nevarnostjo požara, strele, izliva vode, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa, vloma, ropa in vrste drugih nevarnosti, ki nas vse dnevno ogrožajo.
Požarno zavarovanje

Poskrbite, da boste svoje nepremičnine, vključno z instalacijami in premičninami, zavarovali pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije, viharja, toče, poplave in še nekaterimi drugimi nevarnostmi.

Potresno zavarovanje

Potresno zavarovanje nudi materialno varnost za škodo, ki jo lahko povzroči potres.

Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih lahko pomeni motnjo v delovnem procesu in velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi in nepotrebnimi stroški.

Vlomsko zavarovanje

V medijih je vsak dan več poročanj o vlomih in ropih tudi v Sloveniji. Poskrbite za dobro zavarovanje.

Zavarovanje stekla

Zavarujemo steklo, slike, marmorne plošče, porcelanske umivalnike, prometna ogledala, svetlobne napise, reklamne table, spomenike ipd.

Zavarovanje elektronske opreme

Elektronska oprema je dandanes nepogrešljiva za poslovanje podjetij. Vse bolj jo uporabljamo in smo od nje odvisni tudi posamezniki. Ker gre za posebej občutljivo opremo in ker nesreča nikoli ne počiva, je ne pozabimo zavarovati.

Zavarovanje opreme za satelitski in kabelski sprejem

Oprema za satelitski in kabelski sprejem ter distribucijo televizijskih in radijskih programov se lahko uniči ali poškoduje – poskrbite za zavarovanje.

Zavarovanje glasbenih inštrumentov

Glasbeni inštrumeti so dragoceni in hkrati občutljivi. Kljub temu, da z njimi ravnamo previdno, se lahko zgodijo tudi nesreče.

Zavarovanje opreme v zakupu (leasingu)

Podjetja in posamezniki se pri nakupu ali najemu opreme odločamo za različne načine financiranja. Eden izmed teh je zakup oziroma leasing, s katerim strošek nakupa ali najema razporedimo na daljše časovno obdobje. Da se finančno zaščitimo je smiselno to opremo ustrezno zavarovati.

Zavarovanje sejmov

Na sejmih se kljub primarnim pozitivnim posledicam nehote izpostavljamo dodatnim nevarnostim za naše poslovanje.

Montažno zavarovanje

Montažno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacij in demonstracij, izliva vode, montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti, naklepa, vlomske tatvine ipd.

Gradbeno zavarovanje

Je med gradnjo najpomembnejša vrsta zavarovanja objektov, saj krije najpogostejše nevarnosti.

Zavarovanje zalog blaga v hladilnicah

Če vaša dejavnost vključuje tudi hlajenje ali hrambo zalog blaga pri znižani temperaturi oziroma nadzorovani atmosferi ali v zmrznjenem stanju, lahko svoje blago v hladilnicah zavarujete pred uničenjem ali poškodovanjem.