Zavarovanje na novo vrednost

Pri tem odškodninskem načinu je zavarovalna vrednost zavarovanih stvari enaka vrednosti novih stvari po kraju, kjer se te stvari nahajajo. Da ne bi pregrobo kršili enega temeljnih zavarovalnih načel, to je načelo prepovedi obogatitve, lahko na ta način zavarujemo le stvari, katerih dejanska vrednost ni nižja od 60% vrednosti novih stvari.
Deli povezavo na: