Življenjska zavarovanja za podjetja

Nagradite svoje zaposlene za dobro opravljeno delo s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja za podjetja. Ne spreglejte koristi za vaše podjetje:

  • Za visoko finančno zaščito se plačuje nizka premija.
  • Zaradi plačila skupne premije je strošek plačevanja nižji.
  • Sklenitev zavarovanja je enostavna brez vprašanj o zdravstvenem stanju zaposlenih.
  • Možno je letno priključevanje novih zaposlenih.
  • Vplačana premija za podjetje predstavlja davčno priznan odhodek.
  • Prednost pri vodenju aktivne kadrovske politike.

Zaposleni, ki želijo višje zavarovalne vsote, ali pa ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem v zavarovanje, se lahko zavarujejo s svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti.

Življenje
Pokojnina

Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki ga sklene pravna oseba

Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem vaših ključnih kadrov. Dodatno okrepite zvestobo zaposlenih in v svoje okolje pritegnete kakovostne kadre.

Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje sklene pravna oseba za svoje člane. S tem jim zagotovi pridobitev doživljenjske mesečne pokojninske rente, ki se v vsakem primeru izplačuje vsaj 10 let.

Življenjsko zavarovanje za podjetja

Življenjsko zavarovanje za podjetja je namenjeno pravnim osebam. Je zavarovanje zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja.

Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) je zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Slednji zavarovanje financira v celoti ali delno. Z vključitvijo v kolektivno PDPZ zaposleni varčujejo za dodatno starostno pokojnino, s katero bodo nadomestili izpad dohodka ob upokojitvi. Za vplačila v PDPZ se delodajalcu in članu prizna posebna davčna olajšava.