Pooblaščene družbe

Seznam pooblaščenih družb, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov:

Naziv družbe Davčna št. Sedež Dejavnost
Stran  od