O družbi

Obvladujoča družba Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani. Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 120 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska zavarovalnica, ki je v prvem četrtletju leta 2020 dosegla 29,3-odstotni tržni delež. Skupina Triglav (matična družba, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica in Triglav, pokojninska družba) ima 37,3-odstotni tržni delež na slovenskem zavarovalnem trgu.


 

Vizitka družbe
 
Sedež: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 80040306
Matična številka: 5063345
LEI koda: 549300KGI78MKHO38N42
Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR
Število delnic: 22.735.148
Predsednik Uprave: Andrej Slapar

Namestnik Predsednika Nadzornega sveta:

Andrej Andoljšek

Telefon: 080 555 555
Faks: 01 432 63 02
Spletni naslov: https://www.triglav.si/http://www.triglav.eu
Naslov e-pošte: info@triglav.si
Številka vpisa v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00
Dejavnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti

Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega

Dejavnost pozavarovanj
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Dejavnosti Skupine Triglav

Zavarovanje in pozavarovanje
Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja

 

 


 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. Povezavo na spletno stran agencije najdete tu.

 

Povezavo na Statut Zavarovalnice Triglav najtede tu.

 

Zavarovalnica spoštuje Zavarovalni kodeks Slovenskega zavarovalnega združenja, ki postavlja osnovne standarde strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega ravnanja. Zavarovanica Triglav ima tudi lastni Kodeks Skupine Triglav, ki predstavlja njene temeljne vrednote in načela poslovanja za zakonito in etično doseganje poslovnih ciljev, strateških usmeritev in konkurenčnih predsnosti ob spoštovanu načel in standardov poštenega ter transparentnega poslovanja.

 

Razvejana poslovna mreža

Poslovna mreža Skupine Triglav učinkovito združuje konvencionalno s sodobnim. Stalno jo nadgrajujemo in razvijamo večkanalnost zavarovalniških storitev. Sklepanje zavarovanj, prijavljanje škod, pridobivanje informacij ter dostop do asistenčnih in drugih storitev omogočamo tudi prek spleta, klicnega centra ali neposredno po telefonu. Ponudbo asistenčnih in spletnih storitev povečujemo, kar se odraža v večjem številu uporabnikov.


Lastno prodajno mrežo sestavljajo zavarovalni zastopniki, zavarovalni komercialisti in prodajniki na lastnih sklepalnih mestih ter predstavlja našo konkurenčno prednost. Mrežo krepimo s strateškimi partnerstvi, pogodbenimi prodajnimi partnerji ter spletnimi in asistenčnimi storitvami.


Ob koncu leta 2019 je pogodbeno prodajno mrežo Skupine Triglav v Sloveniji sestavljalo 436 pogodbenih partnerjev, registriranih za zavarovalno zastopanje. Med njimi je bilo 180 družb za zavarovalno zastopanje, ki Zavarovalnico Triglav zastopajo ekskluzivno in neekskluzivno. Uspešno pogodbeno sodelujemo tudi z družbami za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, prodajalci vozil in lizinškimi hišami, bankami ter turističnimi agencijami.


Na trgih Skupine Triglav izven Slovenije sodelujemo z več kot 940 agencijami za zastopanje, posredniki in bankami.

 

Družbe v Skupini Triglav, ki poleg matične družbe opravljajo zavarovalno dejavnost (na 31. 12. 2019):

  • Slovenija: Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.,
  • Hrvaška: Triglav Osiguranje, Zagreb, d.d., z 9 podružnicami,
  • Srbija: Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd s 16 podružnicami ter 11 poslovalnicami in zastopstvi,
  • Črna Gora: Lovćen osiguranje, a.d., Podgorica in Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica z 8 podružnicami in 14 poslovalnicami,
  • Bosna in Hercegovina Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo z 18 podružnicami, Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka s 6 regionalnimi pisarnami in 17 pisarnami,
  • Makedonija: Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje in Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje  s 16 ekspoziturami in 25 zastopstvi

.

UGLEDNO PODJETJE

Za svoje delovanje na različnih področjih so družbe Skupine Triglav prejele naslednja priznanja in nagrade:

 

Nagrade in priznanja
 

Nagrade
German Design Awards::Digitalni center Triglav Lab, ki je nastal v sodelovanju z oblikovalsko agencijo Gigodesign in arhitekturnim birojem Triiije arhitekti, je prejel nemško nagrado za oblikovanje v kategoriji odlična arhitektura. Nagrade podeljuje Nemški svet za oblikovanje.
Content Marketing Awards:Kampanja za življenjsko zavarovanje »Vprašajmo življenje« je bila razglašena za kampanjo leta v kategoriji vsebinski marketing B2C podjetij. V ožji izbor pa sta bili uvrščeni zgodba o žalovanju v kategoriji poglobljena zgodba (digital) in naslovnica Obzornik International za september 2018 v kategoriji najboljša naslovnica. Nagrade podeljuje Content Marketing Institut.
ARC Awards:Zlato priznanje v kategoriji Interaktivno letno poročilo za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2018 in častno priznanje v kategoriji Dizajn/Grafika.
IADA Awards:Srebrno priznanje v kategoriji PDF rešitev za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2018 in bronasto priznanje za celostno rešitev.
Marketinška odličnost 2019:Zavarovalnica Triglav je prejela veliko nagrado za marketinško odličnost ter nagrado v kategoriji velika B2C podjetja. Nagrade podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Trusted Brand 2019::Zavarovalnica Triglav, d.d., je trinajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
Posebna zahvala za širjenje kulture družini prijaznega podjetja:Ob mednarodnem dnevu družin, 15. maja 2019, je Inštitut Ekvilib Zavarovalnici Triglav podal posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja. Na podlagi revizije ukrepov, ki jih zavarovalnica zaposlenim nudi za lažje usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, je Inštitut Ekvilib zavarovalnici tudi podaljšal polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Zlato pero (Gold Quill):Zavarovalnica Triglav je prejela dve nagradi. Zlato pero za odličnost za projekt Skupaj za prometno varnost v kategoriji korporativne družbene odgovornosti in zlato pero za posebne dosežke za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 v kategoriji korporativne vsebine. Nagrade podeljuje Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev.
Superbrands Slovenija 2018:Zavarovalnica Triglav je bila prepoznana kot ena izmed 15 najodličnejših blagovnih znamk v Sloveniji in prejela priznanje Superbrands 2018.
Najuglednejši delodajalci 2018:Zavarovalnica Triglav je na podlagi raziskave o ugledu slovenskih delodajalcev prejela priznanji v dveh kategorijah: top 10 delodajalcev in najuglednejši delodajalec v panogi. Nagrade podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.si.in video.
Najboljša zavarovalniška aplikacija:Mobilna aplikacija DRAJV je bila v globalni raziskavi mobilnega zavarovalništva razglašena za najboljšo zavarovalniško mobilno aplikacijo v Evropi. Raziskavo je izvedla strateška družba s področja telematike in mobilnih ekosistemov Ptolemus.
FEIEA Grand Prix 2018:Dve nagradi za interno komuniciranje: glavna nagrada za Obzornik Int v kategoriji najboljša interna večjezična publikacija in glavna nagrada za najboljšo fotografijo za fotografijo Nejca Lasiča v decembrskem Obzorniku. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Najboljše letno poročilo:Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 je prejelo glavno nagrado v kategoriji obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje ter glavno nagrado za kategorijo trajnostni razvoj. Nagrade podeljuje časnik Finance v sodelovanju z Akademijo Finance.
PMO Symposium 2018:Projektna služba Zavarovalnice Triglav je postala ena izmed treh finalistk za najboljšo projektno službo na svetu na največjem mednarodnem kongresu za projektno vodenje PMO Symposuim. Nagrado podeljuje Project Management Institut.
POMP Forum 2018:Nagradi POMP za dosežke na področju vsebinskega marketinga za video Gasilci iz avta reševali Ceneta Prevca v kategoriji najboljši video in v kategoriji najboljša vsebinska kampanja.
SoMo Borac 2018:Aplikacija Triglav Rekord je postala finalist v kategoriji SoMo App.
WEBSI 2018:2. mesto v kategoriji Digitalna orodja za Potovalni tetris, 2. mesto v kategoriji Inovativni digitalni projekti za Gasilci iz avta reševali ukleščenega Ceneta Prevca in 3. mesto v isti kategoriji za center Triglav Lab. Priznanje strokovne žirije za poglobljeno zgodbo Gori! Kaj zdaj?
ARC Awards:Zlato priznanje za inovativen pristop ter srebrno priznanje za interaktivnost za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil. Nagradi za spletno in grafično oblikovanje ter fotografijo in video.
IADA Awards:Zlato priznanje v kategoriji netradicionalni format za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017.
Content Marketing Awards:Dve nagradi za aprilsko številko Obzornika: Depresija. Pogovarjajmo se! v kategorijah najboljša tematska publikacija in najboljša naslovnica. Nagrado podeljuje Content Marketing Institut.
Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks:Prejemniki glavne Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018 za projekt Skupaj za prometno varnost. Nagrado podeljuje Mreža za družbeno odgovornost.
Marketinška odličnost 2018:Finalisti za nagrado Marketinška odličnost v kategoriji velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Zlato pero (Gold Quill):Posebna nagrada za odličnost v komuniciranju Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC v kategoriji publikacije za posebno številko revije Obzornik: Depresija – pogovarjamo se in v kategoriji digitalno komuniciranje za vsebinski portal Vse bo v redu.
Slovenski oglaševalski festival (SOF):Veliki nagradi za mobilno aplikacijo Triglav Rekord v kategorijah inovativne rešitve in digitalno komuniciranje.
Trusted Brand 2018:Zavarovalnica Triglav, d.d., je dvanajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
FEIEA Grand Prix 2017:Dve nagradi za interno komuniciranje: Prvo mesto za najboljšo interno publikacijo za aprilsko številko Obzornika 2017 in prvo mesto za najboljšo fotografijo za fotografijo Nejca Lasiča v Obzorniku novembra 2017. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Pearl Awards:Zlata nagrada v kategoriji najboljša spletna stran za portal Vse bo v redu in zlata nagrada v kategoriji najboljša naslovnica za naslovnico tematske številke revije Obzornik – Depresija, Pogovarjajmo se. Nagrade podeljuje The Content Council za najboljše svetovne projekte vsebinskega marketinga leta.
The European Excellence Awards:Finalisti v kategorijah Letno poročilo za Letno poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav 2016, Mobilno komuniciranje in aplikacije za mobilno aplikacijo Triglav Rekord in Interne publikacije za tematsko številko revije Obzornik - Depresija, Pogovarjajmo se. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
Nagrada Ljubljanske borze:Zavarovalnica Triglav je prejela nagrado Delnica leta Prve kotacije. Nagrade za najboljše delnice na slovenskem trgu podeljuje Ljubljanska borza.
SEMPL:Zlata nagrada Sempler za mobilno aplikacijo Triglav Rekord v kategoriji najboljši tehnološki pristop na 19. konferenci medijskih trendov SEMPL.
SPORTO:Nagrada v kategoriji najboljši dogodek v sodelovanju z agencijo Ekstrem za projekt Triglav the Rock Ljubljana. Nagrade podeljujejo najboljšim projektom s področja sponzorstev in športnega marketinga v okviru konference SPORTO.
Najboljše letno poročilo:Glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju z Akademijo Finance za najboljše letno poročilo med velikimi družbami javnega interesa za leto 2016. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2016 je prejelo tudi glavno nagrado za obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje ter priznanje za najboljše poročilo za leto 2016 med vsemi slovenskimi podjetji.
TOP 10 Izobraževalni management:Devetič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
POMP Forum 2017:Nagrade POMP za dosežke na področju vsebinskega marketinga za najboljšo celostno strategijo vsebinskega marketinga, za najboljši video (serija videov Prevc komplet), za najboljšo vsebinsko kampanjo (poglobljena zgodba Potresi vedno pretresejo), najboljši medij internega komuniciranja (Obzornik – tematska številka o depresiji) in najboljšo naslovnico (Obzornik – tematska številka o depresiji).
SoMo Borac 2017:Aplikacija Triglav Drajv je postala finalist v kategoriji SoMo App.
WEBSI 2017:1.mesto v kategoriji mobilne aplikacije za aplikacijo Triglav Vreme, ki je postala tudi generalni spletni prvak 2017. 1. mesto v kategoriji Inovativni digitalni projekti za aplikacijo Triglav Rekord. Obe aplikaciji sta dobili tudi priznanje za najboljšo uporabniško izkušnjo.
ARC Award:Zlato priznanje za inovativen pristop k Letnemu poročilu Skupine Triglav za leto 2016 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Oglaševalec leta 2016:Slovensko oglaševalsko združenje je Zavarovalnico Triglav, d.d., na 26. Slovenskem oglaševalskem festivalu razglasilo za oglaševalca leta 2016 ter podelilo veliko nagrado za digitalno komuniciranje za mobilno aplikacijo DRAJV.
Trusted Brand 2017:Zavarovalnica Triglav, d.d., je enajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
The European Excellence Awards:S poglobljeno zgodbo Potresi vedno pretresejo finalisti v kategoriji mikro stran. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
FEIEA Grand Prix 2016:Štiri nagrade za interno komuniciranje: 1. mesto za najboljšo naslovnico (Obzornik), 2. mesto za najboljšo ilustracijo (Obzornik International), 2. mesto za najboljšo interno večjezično publikacijo (Obzornik International) in 3. mesto za najboljšo strategijo za interno komuniciranje. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Najboljše letno poročilo:Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 2015 je prejelo tudi področno nagrado za trajnostni razvoj ter posebno priznanje za inovativnost medija. V skupnem seštevku med vsemi podjetji se je Letno poročilo 2015 uvrstilo na 2. mesto.
SEMPL:Zlata nagrada Sempler za mobilno aplikacijo DRAJV v kategoriji najboljša uporaba mobilnega okolja na 18. konferenci medijskih trendov SEMPL.
Nagrada Beograjske borze:V okviru 15. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji (IR) v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
TOP 10 Izobraževalni management:Osmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
ARC Award:Bronasto priznanje za digitalno izdajo letnega poročila Skupine Triglav za leto 2015 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Digital Communication Awards:Finalisti v kategoriji spletni portal za portal Vse bo v redu.
POMP Forum 2016:Veliki POMP 2016 za vsebinski marketing projekt leta, nagrada za interno komuniciranje v kategoriji najboljše interno komuniciranje, nagrada za portal Vse bo v redu v kategoriji najboljši digitalni medij.
WEBSI 2016:1. mesto v kategoriji mobilne aplikacije za aplikacijo DRAJV, ki je postala tudi generalni spletni prvak 2016. 1. mesto v kategoriji najboljše uredništvo za aplikacijo Triglav Vreme. 1. mesto v kategoriji posebni digitalni projekti za poglobljeno zgodbo »Pripravljeni na poplave«.
SKOJ:Zavarovalnica Triglav, d.d. je prejela nagrado Prizma v kategoriji uporaba komunikacijskih veščin, orodij in medijev. Nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi.
SOF:Prejemniki zlatega priznanja v kategoriji oznamčene ali ustvarjene vsebine, srebrnega priznanja za inovativne rešitve in velike nagrade v skupini digitalno komuniciranje za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in ArtRebel9).
Slovenska velika nagrada varnosti:Zavarovalnica Triglav, d.d., je v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2015 prejela nagrado za najbolj varno podjetje. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije.
Trusted Brand 2016:Zavarovalnica Triglav, d.d., je desetič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
Netko:Finalisti nagrade Netko za spletni portal Vse bo v redu v kategoriji Predstavitev podjetij in korporativno komuniciranje in za spletno stran Drajv v kategoriji Produkti in blagovne znamke. Nagrado podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Centrom za varnejši internet SAFE.
The European Excellence Awards:Prva nagrada The European Excellence Awards za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) v kategoriji držav Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
Nagrada Beograjske borze:V okviru 14. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela drugo nagrado za najboljše investitorje v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
SPORTO:Projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) je prejel prvo nagrado v kategoriji digitalnega komuniciranja. Nagrade se podeljujejo najboljšim projektom s področja sponzorstev in športnega marketinga v okviru konference SPORTO.
Best of the Best:V okviru natečaja Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji je projekt Mladi upi, ki ga upravlja Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, osvojil drugo mesto.
Najboljše letno poročilo:Nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2014 med finančnimi ustanovami v Sloveniji.
TOP 10 Izobraževalni management:Sedmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
Črnogorska zveza Avto-moto športnih klubov:posebno priznanje zavarovalnici Lovćen Osiguranje za prispevek k razvoju avtomobilizma.
DIGGIT 2014:velika nagrada v kategoriji digitalna strategija in zlata nagrada v kategoriji finančne storitve za viralni video o preprečevanju zavarovalniških goljufij in prevar s Severino.
Digital Communication Awards:mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji Korporativne družbene odgovornosti za okoljsko akcijo Očistimo gore in planine (podeljuje jo berlinska Univerza uporabnih znanosti Quadriga Berlin).
EMErald Excellence 2013:nagrada za projekt Očistimo gore v kategoriji Družbeni mediji, nagrada za projekt Nove razsežnosti v kategoriji Komuniciranje z več deležniškimi skupinami za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
Digital Communication Awards:finalisti v kategoriji internega komuniciranja za kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij.
Digital Communication Awards 2015 :Mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji »Online Event and Live Communication« za projekt Virtualni poleti Planica 2015, izveden v sodelovanju z Art Rebel 9 in agencijo Pristop.
Naj finančnik leta 2011:predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital.
European Excellence Award 2013:interna revija Obzornik se je uvrstila med pet najboljših evropskih publikacij za zaposlene.
FEIEA Grand Prix 2014:Nagrada, ki jo podeljuje Evropsko združenje internih komunikatorjev FEIEA, za interno ozaveščevalno kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij v kategoriji »Interna komunikacijska strategija«.
SoMo Borac:Glavno priznanje veliki SoMo Borac za zmago v tehnološki kategoriji SoMo Tech za kampanjo Virtualni poleti Planica 2015 v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9.
Najboljše letno poročilo:nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2011 v kategoriji finančnih ustanov v Sloveniji.
Naj finančnik leta 2012:predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital.
Najboljše letno poročilo:glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2013 je najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.
POMP Forum 2015:Nagrada za najboljši digitalni medij za spletni portal Vse bo v redu, nagrada za najboljši e-novičnik za mesečne novice Zavarovalnice Triglav in posebna pohvala za oblikovno rešitev na področju vsebinskega marketinga za letno poročilo Skupine Triglav 2014 "Zanesljiva naložba" v izvedbi Studia Kernel.
WEBSI 2015:Nagrada za zmagovalca ljudstva za spletno mesto Vse bo v redu v kategoriji najboljših digitalnih marketinških oziroma spletnih projektov za leto 2015, 2. mesto za akcijo Očistimo naše gore v kategoriji družbeno odgovornih projektov, 2. mesto za projekt Virtualni poleti Planica 2015 v kategoriji inovativnih digitalnih projektov.
Netko 2012:nagrada za najboljše spletno mesto www.triglav.eu v kategoriji Predstavitve podjetij in korporativno komuniciranje, finalisti v kategoriji Produkti in blagovne znamke s spletnim mestom www.triglav.si ter v kategoriji Mobilne aplikacije z aplikacijo Prijava škode (podeljuje Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z Centrom za varnejši internet Safe-si).
Najboljše letno poročilo:glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami za leto 2012. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2012 najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.
POMP 2014:Nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik v kategoriji Najboljša naslovnica, za Naložbenik v kategoriji Najboljša tiskana revija in za letno poročilo 2013 v kategoriji Najboljše letno poročilo. Glavna nagrada Veliki POMP za vsebinski marketing projekt leta.
Papirus 2012:nagrada Sekcije internih komunikatorjev Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) reviji Obzornik za najboljši slovenski interni medij (tretje leto zapored) in nagrada za najboljšo naslovnico (drugo leto zapored).
Oglaševalec leta 2012:nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Priyatelj leta 2014:Nagrada Zavoda Ypsilon za projekt »Mladi so varnost naše prihodnosti«, ki sta jo prejela Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu.
ARC Award:Zlato priznanje za inovativno uporabo komunikacijskih rešitev in srebro za interaktivno izdajo za letno poročilo Skupine Triglav 2014 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Portal:priznanje Zavarovalnici Triglav, d.d., za velik napredek na področju odnosov z vlagatelji, v sklopu nagrade Portal, ki jo podeljuje Ljubljanska borza (priznanje za posebne dosežke).
POMP 2013:nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik International v kategoriji Najboljši medij internega komuniciranja.
Prizma 2014:Nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi za ozaveščevalno kampanjo o zavarovalniških goljufijah v kategoriji »programi internega komuniciranja«.
Marketinška odličnost 2015:Finalist za nagrado Marketinška odličnost v kategoriji velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus:dosegli smo drugo mesto v kategoriji velikih podjetij.
TOP 10 Izobraževalni management:petič zapored smo prejeli priznanje medpodjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje inusposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujetaPlanet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
Srebrna nagrada za TV-oglas "Kolo sreče":nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Najboljša spletna stran v zavarovalniški industriji jugovzhodne Evrope za leto 2015:V okviru natečaja za najboljšo spletno stran v zavarovalniški industriji, ki ga organizirata Institut za osiguranje in časopis Svijet osiguranja, se je spletna stran Vse bo v redu (http://vsebovredu.triglav.si) uvrstila med pet finalistov.
SoRS 2012:priznanje za najboljše spletno mesto www.triglav.si na srečanju zavarovalnic in pozavarovalnic v Sarajevu.
Trusted Brand 2013:Zavarovalnica Triglav, d.d., je sedmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
TOP 10 Izobraževalni management:šestič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
Diggit 2015:Velika nagrada v kategoriji digitalna inovacija in zlato priznanje v kategoriji finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo za projekt Virtualni poleti Planica 2015. Nagrade za najboljša slovenska digitalna dela podeljujeta revija Marketing magazin in TSMedia.
ARC Award:Zlato priznanje in uvrstitev v posamični kategoriji in uvrstitev med skupne velike zmagovalce na največjem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Award 2011 za letno poročilo za 2009.
TOP 10 Izobraževalni management:četrtič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
WEBSI 2013:drugo mesto za spletno poslovalnico iTriglav v kategoriji Poslovne spletne strani, za aplikacijo Triglav Toča v kategoriji Mobilne aplikacije ter za akcijo Očistimo gore v kategoriji Družbeno odgovorni projekti.
Trusted Brand 2014:Zavarovalnica Triglav, d.d., je osmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje«:Program Triglav.smo, s katerim skrbimo za zadovoljstvo, zdravje in zavzetost zaposlenih je prejel priznanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.
Digital Magazine Award 2010:Na tekmovanju Digital Magazine Awards 2010 je spletna revija Pazi nase Zavarovalnice Triglav, d.d., osvojila drugo mesto v kategoriji najboljši uredniški koncept/urednik.
Trusted Brand 2012:Zavarovalnica Triglav, d.d., je šestič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
Zlato pero (Gold Quill):nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
WEBSI 2014:drugo mesto za mobilno aplikacijo Gorski priročnik v kategoriji Mobilne aplikacije.
Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu:Program Triglav.smo je prejel glavno nagrado na tekmovanju, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.
Nagrada Papirus 2011 za najboljše slovensko interno glasilo mesečniku Obzornik:Najboljši smo tako po sporočilni kot po novinarski vrednosti, v kategoriji oblikovna vrednost pa smo osvojili šesto mesto.
Websi 2012:nagrada za najboljše slovensko produktno-prodajno spletno mesto v kategoriji Be-za-be in Be-za-ce www.triglav.si.
Zlato pero (Gold Quill):nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore.
Zlata nagrada za spletni video "Ko fantazija postane goljufija":nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Zlato pero (Gold Quill):nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za letno poročilo 2013 v kategoriji Digitalna komunikacijska sredstva.
Najboljše letno poročilo:Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo finančne ustanove za leto 2010 v poročanju o trajnostnem razvoju.
Zlato pero (Gold Quill):regionalna evropska nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC EMErald Award za akcijo Očistimo gore in planine.
Zlato priznanje:na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Awards 2013 za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
Zlato pero (Gold Quill):nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore in za kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij in prevar.
Trusted Brand 2015:Zavarovalnica Triglav, d.d., je devetič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
German Design Awards:: Digitalni center Triglav Lab, ki je nastal v sodelovanju z oblikovalsko agencijo Gigodesign in arhitekturnim birojem Triiije arhitekti, je prejel nemško nagrado za oblikovanje v kategoriji odlična arhitektura. Nagrade podeljuje Nemški svet za oblikovanje.
Content Marketing Awards: Kampanja za življenjsko zavarovanje »Vprašajmo življenje« je bila razglašena za kampanjo leta v kategoriji vsebinski marketing B2C podjetij. V ožji izbor pa sta bili uvrščeni zgodba o žalovanju v kategoriji poglobljena zgodba (digital) in naslovnica Obzornik International za september 2018 v kategoriji najboljša naslovnica. Nagrade podeljuje Content Marketing Institut.
ARC Awards: Zlato priznanje v kategoriji Interaktivno letno poročilo za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2018 in častno priznanje v kategoriji Dizajn/Grafika.
IADA Awards: Srebrno priznanje v kategoriji PDF rešitev za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2018 in bronasto priznanje za celostno rešitev.
Marketinška odličnost 2019: Zavarovalnica Triglav je prejela veliko nagrado za marketinško odličnost ter nagrado v kategoriji velika B2C podjetja. Nagrade podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Trusted Brand 2019:: Zavarovalnica Triglav, d.d., je trinajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
Posebna zahvala za širjenje kulture družini prijaznega podjetja: Ob mednarodnem dnevu družin, 15. maja 2019, je Inštitut Ekvilib Zavarovalnici Triglav podal posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja. Na podlagi revizije ukrepov, ki jih zavarovalnica zaposlenim nudi za lažje usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, je Inštitut Ekvilib zavarovalnici tudi podaljšal polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Zlato pero (Gold Quill): Zavarovalnica Triglav je prejela dve nagradi. Zlato pero za odličnost za projekt Skupaj za prometno varnost v kategoriji korporativne družbene odgovornosti in zlato pero za posebne dosežke za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 v kategoriji korporativne vsebine. Nagrade podeljuje Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev.
Superbrands Slovenija 2018: Zavarovalnica Triglav je bila prepoznana kot ena izmed 15 najodličnejših blagovnih znamk v Sloveniji in prejela priznanje Superbrands 2018.
Najuglednejši delodajalci 2018: Zavarovalnica Triglav je na podlagi raziskave o ugledu slovenskih delodajalcev prejela priznanji v dveh kategorijah: top 10 delodajalcev in najuglednejši delodajalec v panogi. Nagrade podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.si.in video.
Najboljša zavarovalniška aplikacija: Mobilna aplikacija DRAJV je bila v globalni raziskavi mobilnega zavarovalništva razglašena za najboljšo zavarovalniško mobilno aplikacijo v Evropi. Raziskavo je izvedla strateška družba s področja telematike in mobilnih ekosistemov Ptolemus.
FEIEA Grand Prix 2018: Dve nagradi za interno komuniciranje: glavna nagrada za Obzornik Int v kategoriji najboljša interna večjezična publikacija in glavna nagrada za najboljšo fotografijo za fotografijo Nejca Lasiča v decembrskem Obzorniku. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Najboljše letno poročilo: Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 je prejelo glavno nagrado v kategoriji obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje ter glavno nagrado za kategorijo trajnostni razvoj. Nagrade podeljuje časnik Finance v sodelovanju z Akademijo Finance.
PMO Symposium 2018: Projektna služba Zavarovalnice Triglav je postala ena izmed treh finalistk za najboljšo projektno službo na svetu na največjem mednarodnem kongresu za projektno vodenje PMO Symposuim. Nagrado podeljuje Project Management Institut.
POMP Forum 2018: Nagradi POMP za dosežke na področju vsebinskega marketinga za video Gasilci iz avta reševali Ceneta Prevca v kategoriji najboljši video in v kategoriji najboljša vsebinska kampanja.
SoMo Borac 2018: Aplikacija Triglav Rekord je postala finalist v kategoriji SoMo App.
WEBSI 2018: 2. mesto v kategoriji Digitalna orodja za Potovalni tetris, 2. mesto v kategoriji Inovativni digitalni projekti za Gasilci iz avta reševali ukleščenega Ceneta Prevca in 3. mesto v isti kategoriji za center Triglav Lab. Priznanje strokovne žirije za poglobljeno zgodbo Gori! Kaj zdaj?
ARC Awards: Zlato priznanje za inovativen pristop ter srebrno priznanje za interaktivnost za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil. Nagradi za spletno in grafično oblikovanje ter fotografijo in video.
IADA Awards: Zlato priznanje v kategoriji netradicionalni format za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2017.
Content Marketing Awards: Dve nagradi za aprilsko številko Obzornika: Depresija. Pogovarjajmo se! v kategorijah najboljša tematska publikacija in najboljša naslovnica. Nagrado podeljuje Content Marketing Institut.
Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks: Prejemniki glavne Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018 za projekt Skupaj za prometno varnost. Nagrado podeljuje Mreža za družbeno odgovornost.
Marketinška odličnost 2018: Finalisti za nagrado Marketinška odličnost v kategoriji velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Zlato pero (Gold Quill): Posebna nagrada za odličnost v komuniciranju Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC v kategoriji publikacije za posebno številko revije Obzornik: Depresija – pogovarjamo se in v kategoriji digitalno komuniciranje za vsebinski portal Vse bo v redu.
Slovenski oglaševalski festival (SOF): Veliki nagradi za mobilno aplikacijo Triglav Rekord v kategorijah inovativne rešitve in digitalno komuniciranje.
Trusted Brand 2018: Zavarovalnica Triglav, d.d., je dvanajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
FEIEA Grand Prix 2017: Dve nagradi za interno komuniciranje: Prvo mesto za najboljšo interno publikacijo za aprilsko številko Obzornika 2017 in prvo mesto za najboljšo fotografijo za fotografijo Nejca Lasiča v Obzorniku novembra 2017. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Pearl Awards: Zlata nagrada v kategoriji najboljša spletna stran za portal Vse bo v redu in zlata nagrada v kategoriji najboljša naslovnica za naslovnico tematske številke revije Obzornik – Depresija, Pogovarjajmo se. Nagrade podeljuje The Content Council za najboljše svetovne projekte vsebinskega marketinga leta.
The European Excellence Awards: Finalisti v kategorijah Letno poročilo za Letno poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav 2016, Mobilno komuniciranje in aplikacije za mobilno aplikacijo Triglav Rekord in Interne publikacije za tematsko številko revije Obzornik - Depresija, Pogovarjajmo se. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
Nagrada Ljubljanske borze: Zavarovalnica Triglav je prejela nagrado Delnica leta Prve kotacije. Nagrade za najboljše delnice na slovenskem trgu podeljuje Ljubljanska borza.
SEMPL: Zlata nagrada Sempler za mobilno aplikacijo Triglav Rekord v kategoriji najboljši tehnološki pristop na 19. konferenci medijskih trendov SEMPL.
SPORTO: Nagrada v kategoriji najboljši dogodek v sodelovanju z agencijo Ekstrem za projekt Triglav the Rock Ljubljana. Nagrade podeljujejo najboljšim projektom s področja sponzorstev in športnega marketinga v okviru konference SPORTO.
Najboljše letno poročilo: Glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju z Akademijo Finance za najboljše letno poročilo med velikimi družbami javnega interesa za leto 2016. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2016 je prejelo tudi glavno nagrado za obvladovanje tveganj in korporativno upravljanje ter priznanje za najboljše poročilo za leto 2016 med vsemi slovenskimi podjetji.
TOP 10 Izobraževalni management: Devetič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
POMP Forum 2017: Nagrade POMP za dosežke na področju vsebinskega marketinga za najboljšo celostno strategijo vsebinskega marketinga, za najboljši video (serija videov Prevc komplet), za najboljšo vsebinsko kampanjo (poglobljena zgodba Potresi vedno pretresejo), najboljši medij internega komuniciranja (Obzornik – tematska številka o depresiji) in najboljšo naslovnico (Obzornik – tematska številka o depresiji).
SoMo Borac 2017: Aplikacija Triglav Drajv je postala finalist v kategoriji SoMo App.
WEBSI 2017: 1.mesto v kategoriji mobilne aplikacije za aplikacijo Triglav Vreme, ki je postala tudi generalni spletni prvak 2017. 1. mesto v kategoriji Inovativni digitalni projekti za aplikacijo Triglav Rekord. Obe aplikaciji sta dobili tudi priznanje za najboljšo uporabniško izkušnjo.
ARC Award: Zlato priznanje za inovativen pristop k Letnemu poročilu Skupine Triglav za leto 2016 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Oglaševalec leta 2016: Slovensko oglaševalsko združenje je Zavarovalnico Triglav, d.d., na 26. Slovenskem oglaševalskem festivalu razglasilo za oglaševalca leta 2016 ter podelilo veliko nagrado za digitalno komuniciranje za mobilno aplikacijo DRAJV.
Trusted Brand 2017: Zavarovalnica Triglav, d.d., je enajstič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
The European Excellence Awards: S poglobljeno zgodbo Potresi vedno pretresejo finalisti v kategoriji mikro stran. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
FEIEA Grand Prix 2016: Štiri nagrade za interno komuniciranje: 1. mesto za najboljšo naslovnico (Obzornik), 2. mesto za najboljšo ilustracijo (Obzornik International), 2. mesto za najboljšo interno večjezično publikacijo (Obzornik International) in 3. mesto za najboljšo strategijo za interno komuniciranje. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
Najboljše letno poročilo: Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 2015 je prejelo tudi področno nagrado za trajnostni razvoj ter posebno priznanje za inovativnost medija. V skupnem seštevku med vsemi podjetji se je Letno poročilo 2015 uvrstilo na 2. mesto.
SEMPL: Zlata nagrada Sempler za mobilno aplikacijo DRAJV v kategoriji najboljša uporaba mobilnega okolja na 18. konferenci medijskih trendov SEMPL.
Nagrada Beograjske borze: V okviru 15. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji (IR) v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
TOP 10 Izobraževalni management: Osmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
ARC Award: Bronasto priznanje za digitalno izdajo letnega poročila Skupine Triglav za leto 2015 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Digital Communication Awards: Finalisti v kategoriji spletni portal za portal Vse bo v redu.
POMP Forum 2016: Veliki POMP 2016 za vsebinski marketing projekt leta, nagrada za interno komuniciranje v kategoriji najboljše interno komuniciranje, nagrada za portal Vse bo v redu v kategoriji najboljši digitalni medij.
WEBSI 2016: 1. mesto v kategoriji mobilne aplikacije za aplikacijo DRAJV, ki je postala tudi generalni spletni prvak 2016. 1. mesto v kategoriji najboljše uredništvo za aplikacijo Triglav Vreme. 1. mesto v kategoriji posebni digitalni projekti za poglobljeno zgodbo »Pripravljeni na poplave«.
SKOJ: Zavarovalnica Triglav, d.d. je prejela nagrado Prizma v kategoriji uporaba komunikacijskih veščin, orodij in medijev. Nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi.
SOF: Prejemniki zlatega priznanja v kategoriji oznamčene ali ustvarjene vsebine, srebrnega priznanja za inovativne rešitve in velike nagrade v skupini digitalno komuniciranje za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in ArtRebel9).
Slovenska velika nagrada varnosti: Zavarovalnica Triglav, d.d., je v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2015 prejela nagrado za najbolj varno podjetje. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije.
Trusted Brand 2016: Zavarovalnica Triglav, d.d., je desetič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
Netko: Finalisti nagrade Netko za spletni portal Vse bo v redu v kategoriji Predstavitev podjetij in korporativno komuniciranje in za spletno stran Drajv v kategoriji Produkti in blagovne znamke. Nagrado podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Centrom za varnejši internet SAFE.
The European Excellence Awards: Prva nagrada The European Excellence Awards za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) v kategoriji držav Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
Nagrada Beograjske borze: V okviru 14. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela drugo nagrado za najboljše investitorje v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
SPORTO: Projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) je prejel prvo nagrado v kategoriji digitalnega komuniciranja. Nagrade se podeljujejo najboljšim projektom s področja sponzorstev in športnega marketinga v okviru konference SPORTO.
Best of the Best: V okviru natečaja Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji je projekt Mladi upi, ki ga upravlja Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, osvojil drugo mesto.
Najboljše letno poročilo: Nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2014 med finančnimi ustanovami v Sloveniji.
TOP 10 Izobraževalni management: Sedmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
Črnogorska zveza Avto-moto športnih klubov: posebno priznanje zavarovalnici Lovćen Osiguranje za prispevek k razvoju avtomobilizma.
DIGGIT 2014: velika nagrada v kategoriji digitalna strategija in zlata nagrada v kategoriji finančne storitve za viralni video o preprečevanju zavarovalniških goljufij in prevar s Severino.
Digital Communication Awards: mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji Korporativne družbene odgovornosti za okoljsko akcijo Očistimo gore in planine (podeljuje jo berlinska Univerza uporabnih znanosti Quadriga Berlin).
EMErald Excellence 2013: nagrada za projekt Očistimo gore v kategoriji Družbeni mediji, nagrada za projekt Nove razsežnosti v kategoriji Komuniciranje z več deležniškimi skupinami za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
Digital Communication Awards: finalisti v kategoriji internega komuniciranja za kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij.
Digital Communication Awards 2015 : Mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji »Online Event and Live Communication« za projekt Virtualni poleti Planica 2015, izveden v sodelovanju z Art Rebel 9 in agencijo Pristop.
Naj finančnik leta 2011: predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital.
European Excellence Award 2013: interna revija Obzornik se je uvrstila med pet najboljših evropskih publikacij za zaposlene.
FEIEA Grand Prix 2014: Nagrada, ki jo podeljuje Evropsko združenje internih komunikatorjev FEIEA, za interno ozaveščevalno kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij v kategoriji »Interna komunikacijska strategija«.
SoMo Borac: Glavno priznanje veliki SoMo Borac za zmago v tehnološki kategoriji SoMo Tech za kampanjo Virtualni poleti Planica 2015 v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9.
Najboljše letno poročilo: nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2011 v kategoriji finančnih ustanov v Sloveniji.
Naj finančnik leta 2012: predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital.
Najboljše letno poročilo: glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2013 je najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.
POMP Forum 2015: Nagrada za najboljši digitalni medij za spletni portal Vse bo v redu, nagrada za najboljši e-novičnik za mesečne novice Zavarovalnice Triglav in posebna pohvala za oblikovno rešitev na področju vsebinskega marketinga za letno poročilo Skupine Triglav 2014 "Zanesljiva naložba" v izvedbi Studia Kernel.
WEBSI 2015: Nagrada za zmagovalca ljudstva za spletno mesto Vse bo v redu v kategoriji najboljših digitalnih marketinških oziroma spletnih projektov za leto 2015, 2. mesto za akcijo Očistimo naše gore v kategoriji družbeno odgovornih projektov, 2. mesto za projekt Virtualni poleti Planica 2015 v kategoriji inovativnih digitalnih projektov.
Netko 2012: nagrada za najboljše spletno mesto www.triglav.eu v kategoriji Predstavitve podjetij in korporativno komuniciranje, finalisti v kategoriji Produkti in blagovne znamke s spletnim mestom www.triglav.si ter v kategoriji Mobilne aplikacije z aplikacijo Prijava škode (podeljuje Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z Centrom za varnejši internet Safe-si).
Najboljše letno poročilo: glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami za leto 2012. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2012 najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.
POMP 2014: Nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik v kategoriji Najboljša naslovnica, za Naložbenik v kategoriji Najboljša tiskana revija in za letno poročilo 2013 v kategoriji Najboljše letno poročilo. Glavna nagrada Veliki POMP za vsebinski marketing projekt leta.
Papirus 2012: nagrada Sekcije internih komunikatorjev Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) reviji Obzornik za najboljši slovenski interni medij (tretje leto zapored) in nagrada za najboljšo naslovnico (drugo leto zapored).
Oglaševalec leta 2012: nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Priyatelj leta 2014: Nagrada Zavoda Ypsilon za projekt »Mladi so varnost naše prihodnosti«, ki sta jo prejela Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu.
ARC Award: Zlato priznanje za inovativno uporabo komunikacijskih rešitev in srebro za interaktivno izdajo za letno poročilo Skupine Triglav 2014 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
Portal: priznanje Zavarovalnici Triglav, d.d., za velik napredek na področju odnosov z vlagatelji, v sklopu nagrade Portal, ki jo podeljuje Ljubljanska borza (priznanje za posebne dosežke).
POMP 2013: nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik International v kategoriji Najboljši medij internega komuniciranja.
Prizma 2014: Nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi za ozaveščevalno kampanjo o zavarovalniških goljufijah v kategoriji »programi internega komuniciranja«.
Marketinška odličnost 2015: Finalist za nagrado Marketinška odličnost v kategoriji velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus: dosegli smo drugo mesto v kategoriji velikih podjetij.
TOP 10 Izobraževalni management: petič zapored smo prejeli priznanje medpodjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje inusposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujetaPlanet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
Srebrna nagrada za TV-oglas "Kolo sreče": nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Najboljša spletna stran v zavarovalniški industriji jugovzhodne Evrope za leto 2015: V okviru natečaja za najboljšo spletno stran v zavarovalniški industriji, ki ga organizirata Institut za osiguranje in časopis Svijet osiguranja, se je spletna stran Vse bo v redu (http://vsebovredu.triglav.si) uvrstila med pet finalistov.
SoRS 2012: priznanje za najboljše spletno mesto www.triglav.si na srečanju zavarovalnic in pozavarovalnic v Sarajevu.
Trusted Brand 2013: Zavarovalnica Triglav, d.d., je sedmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
TOP 10 Izobraževalni management: šestič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
Diggit 2015: Velika nagrada v kategoriji digitalna inovacija in zlato priznanje v kategoriji finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo za projekt Virtualni poleti Planica 2015. Nagrade za najboljša slovenska digitalna dela podeljujeta revija Marketing magazin in TSMedia.
ARC Award: Zlato priznanje in uvrstitev v posamični kategoriji in uvrstitev med skupne velike zmagovalce na največjem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Award 2011 za letno poročilo za 2009.
TOP 10 Izobraževalni management: četrtič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
WEBSI 2013: drugo mesto za spletno poslovalnico iTriglav v kategoriji Poslovne spletne strani, za aplikacijo Triglav Toča v kategoriji Mobilne aplikacije ter za akcijo Očistimo gore v kategoriji Družbeno odgovorni projekti.
Trusted Brand 2014: Zavarovalnica Triglav, d.d., je osmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje«: Program Triglav.smo, s katerim skrbimo za zadovoljstvo, zdravje in zavzetost zaposlenih je prejel priznanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.
Digital Magazine Award 2010: Na tekmovanju Digital Magazine Awards 2010 je spletna revija Pazi nase Zavarovalnice Triglav, d.d., osvojila drugo mesto v kategoriji najboljši uredniški koncept/urednik.
Trusted Brand 2012: Zavarovalnica Triglav, d.d., je šestič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
WEBSI 2014: drugo mesto za mobilno aplikacijo Gorski priročnik v kategoriji Mobilne aplikacije.
Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu: Program Triglav.smo je prejel glavno nagrado na tekmovanju, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.
Nagrada Papirus 2011 za najboljše slovensko interno glasilo mesečniku Obzornik: Najboljši smo tako po sporočilni kot po novinarski vrednosti, v kategoriji oblikovna vrednost pa smo osvojili šesto mesto.
Websi 2012: nagrada za najboljše slovensko produktno-prodajno spletno mesto v kategoriji Be-za-be in Be-za-ce www.triglav.si.
Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore.
Zlata nagrada za spletni video "Ko fantazija postane goljufija": nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za letno poročilo 2013 v kategoriji Digitalna komunikacijska sredstva.
Najboljše letno poročilo: Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo finančne ustanove za leto 2010 v poročanju o trajnostnem razvoju.
Zlato pero (Gold Quill): regionalna evropska nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC EMErald Award za akcijo Očistimo gore in planine.
Zlato priznanje: na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Awards 2013 za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore in za kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij in prevar.
Trusted Brand 2015: Zavarovalnica Triglav, d.d., je devetič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.