Transportna zavarovanja

Zavarovanje tovora med prevozom - kargo zavarovanje

Tovor je na prevozu po kopnem, vodi ali zraku izpostavljen vrsti nevarnostim. Šteje se, da je tovor na prevozu od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju, do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu

Prevoznik v cestnem prometu je odgovoren za škodo na tovoru, ki ga je prevzel na prevoz z ustreznim prevoznim dokumentom. Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen za domače, mednarodne in kabotažne prevoze.

Zavarovanje špediterske odgovornosti

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.

Zavarovanje vodnih plovil

Na morju so poleg lepih doživetij vedno prisotni tudi nepredvidljivi dogodki in vremenske razmere, razne nevšečnosti in nezgode. Poskrbite za dobro zavarovanje in se ne prepustite naključjem.

Zavarovanje zrakoplovov

Letenje je vedno nepredvidljivo. Poskrbite za dobro kasko zavarovanje vašega zračnega plovila in za ustrezno zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova do tretjih oseb in potnikov.