Zavarovanje posevkov in plodov

Poskrbite, da toče, pozebe, poplave, požari, viharji in druge nevšečnosti ne bodo ogrozili vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka. Pri tem vam lahko pomaga zavarovanje posevkov in plodov, ki ga sofinancira tudi država.
Zavarovanje posevkov in plodov

Zavarujemo vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.

Indeksno zavarovanje posevkov

Indeksno zavarovanje je zavarovanje, ki temelji na vremenskem indeksu in ne na dejanskih škodah na pridelkih. Za analizo meteorološke suše se uporablja standardizirani padavinski indeks (SPI) ki nam pove, za koliko padavine v izbranem obdobju odstopajo od normalnih (pričakovanih) padavin.

Zavarovanje ozimnih posevkov

Zavarovanje krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času.