Zavarovanje terjatev do kupcev

Zagotovite si poplačilo vaših terjatev.
Pokličite našega strokovnjaka

na telefon 01 5882 125.


 

Tveganje neplačila iz naslova prodanega blaga in/ali opravljenih storitev na odloženo plačilo je ena od osnovnih nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje pri svojem poslovanju. Zavarovanje terjatev do kupcev pri Zavarovalnici Triglav, d.d. je učinkovit način, da si zagotovite poplačilo terjatev.
 

ZAKAJ ZAVAROVATI TERJATVE:

 • zmanjšanje tveganja neplačila pri poslovanju na odloženo plačilo (rizik neplačila kupca zaradi nezmožnosti izterjave, stečaja ali prisilne poravnave),
 • zagotovilo, da bodo terjatve, kot pomemben del premoženja podjetja, plačane,
 • večja konkurenčnost na trgu in pospeševanje prodaje (ob ponudbi poslovanja na odloženo plačilo),
 • realizacija planiranih denarnih tokov,
 • ugodnejši pogoji kreditiranja z odstopom pravic iz zavarovanja v korist banke, faktorja.

KDAJ ZAVAROVATI TERJATVE:

 • ob poslovanju na odloženo plačilo,
 • ob vstopu na nove trge, v poslovne odnose z novimi kupci,
 • ob visokem številu kupcev, katerih kreditno sposobnost je težko preverjati,
 • če je velik del prodaje vezan na majhno število kupcev.

KDAJ ZAVAROVALNICA IZPLAČA ŠKODO (ZAVAROVALNINO):

 • ko je od prodaje blaga/opravljene storitve preteklo določeno število dni (običajno 180 dni),
 • ko kupec postane formalno nesolventen (stečaj, prisilna poravnava).

KAKO ZAVAROVATI TERJATVE:

Za pripravo ponudbe pošljite izpolnjen Vprašalnik na elektronski naslov: terjatve-garancije@triglav.si ali nas pokličete na tel. št. 01 5882 125 in se dogovorite za predstavitev zavarovanja terjatev.