Kolektivna pokojninska zavarovanja

Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje sklene pravna oseba za svoje člane. S tem jim zagotovi pridobitev doživljenjske mesečne pokojninske rente, ki se v vsakem primeru izplačuje vsaj 10 let.

Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno PDPZ je zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira premije. Pri tem so lahko oboji deležni davčnih olajšav.