Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za Zavarovalnico Triglav, d.d., bistvenega pomena. Zavarovalnica Triglav, d.d., je zavezana k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Informacije po 13 in 14. členu na področju zavarovalništva

Te informacije so namenjene seznanitvi strank Zavarovalnice Triglav, d.d., z informacijami, ki vam jih moramo zagotoviti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba). V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki.

Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Seznam kategorij uporabnikov osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »uporabnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

Druge kategorije posameznikov in informacije po 13. in 14. členu GDPR

Poleg kategorij posameznikov, katerih podatke, obdelujemo v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (zavarovalci, zavarovanci, upravičenci in drugi posamezniki v zvezi z zavarovalnimi posli kot so na primer oškodovanci in priče), v Zavarovalnici Triglav, d.d., obdelujemo tudi osebne podatke drugih kategorij posameznikov, katerih podatke obdelujemo na drugih podlagah (zakonu, pogodbah, zakonitih interesih in privolitvah).

Slovar pojmov

V pomoč pri razumevanju nekaterih pojmov, ki jih omenjamo v naših dokumentih, dodajamo opredelitve iz 2. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Obrazci

Posamezniku so na voljo obrazci za prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, zahtevo za izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, zahtevo za popravek oz. dopolnitev osebnih podatkov, zahtevo za prenos oz. prejem osebnih podatkov in zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki.