Odgovornostna zavarovanja

Odgovornostna zavarovanja ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti.

Katere vrste odgovornosti zavarujemo?

Zavarovanje splošne odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka pri izvajanju zavarovančeve dejavnosti in za katero je slednji odgovoren.

Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca zrakoplova

Zavarovanje krije škodo, ki jo lastnik ali upravljalec zrakoplova povzroči potnikom, tretjim osebam, stvarem ali tovoru med letom ali na tleh.

Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila

Preden se odpravite morskim dogodivščinam naproti, poskrbite za ustrezno zavarovanje odgovornosti, da boste na pot odšli z eno skrbjo manj.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

Za podjetja, ki proizvajajo končne izdelke ali sestavne dele za prodajo na trgu, postaja vedno bolj pomembno tudi zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke.

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Pri opravljanju poklica lahko kljub vestnemu opravljanju dela pride do strokovnih napak.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu

Prevoznik v cestnem prometu je odgovoren za škodo na tovoru, ki ga je prevzel na prevoz z ustreznim prevoznim dokumentom. Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen tako za domače, kot tudi za mednarodne prevoze.

Zavarovanje špediterske odgovornosti

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.